Skaičiavimo laikas: 0.5358565

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Pastatas iš keraminių blokeliųPastatas iš silikatinių blokelių
Kaina-Lt/m30.34340250
Tankis-kg/m30.048501400
Vandens įmirkis, pagal LST 1428.18:1997-%0.031918
Drėgmės įgėris-%0.0354
Tūrio pastovumas+balai311
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Pastatas iš keraminių blokeliųPastatas iš silikatinių blokelių
Kaina-Lt/m30.34340
(26.47%)
(2.6163%)
250
(0%)
(0%)
Tankis-kg/m30.04850
(0%)
(0%)
1400
(39.29%)
(0.4568%)
Vandens įmirkis, pagal LST 1428.18:1997-%0.0319
(5.26%)
(0.0459%)
18
(0%)
(0%)
Drėgmės įgėris-%0.035
(20%)
(0.1744%)
4
(0%)
(0%)
Tūrio pastovumas+balai31
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)