Skaičiavimo laikas: 0,597391

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Pastatas iš keraminių blokeliųPastatas iš silikatinių blokelių
Kaina-Lt/m30,34340250
Tankis-kg/m30,048501400
Vandens įmirkis, pagal LST 1428.18:1997-%0,031918
Drėgmės įgėris-%0,0354
Tūrio pastovumas+balai311
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Pastatas iš keraminių blokeliųPastatas iš silikatinių blokelių
Kaina-Lt/m30,34340
(26,47%)
(2,6163%)
250
(0%)
(0%)
Tankis-kg/m30,04850
(0%)
(0%)
1400
(39,29%)
(0,4568%)
Vandens įmirkis, pagal LST 1428.18:1997-%0,0319
(5,26%)
(0,0459%)
18
(0%)
(0%)
Drėgmės įgėris-%0,035
(20%)
(0,1744%)
4
(0%)
(0%)
Tūrio pastovumas+balai31
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)