Skaičiavimo laikas: 2,9593771

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Mainstreaming climate change in school curriculumPromotion through print mediaPromotion through non-print mediaHousehold private practicesGreen market/businessGovernment supportInternational cooperationInvestment into Research and Technology on Climate Change
Urgency+points3,6797910101079
Institutional Feasibility+points6,83810710101098
Consistency+points6,3396759878
Efficiency+points7,33910107106710
Low Cost-points71098106655
Age and Gender Sensitivity-points41058107767
Economic Status-points4,3378877585
Geographic location-points5,3357778687
Ethical or Religious Acceptability+points51078106785
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Mainstreaming climate change in school curriculumPromotion through print mediaPromotion through non-print mediaHousehold private practicesGreen market/businessGovernment supportInternational cooperationInvestment into Research and Technology on Climate Change
Urgency+points3,679
(11,11%)
(0,8185%)
7
(42,86%)
(3,1571%)
9
(11,11%)
(0,8185%)
10
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
7
(42,86%)
(3,1571%)
9
(11,11%)
(0,8185%)
Institutional Feasibility+points6,838
(25%)
(3,4273%)
10
(0%)
(0%)
7
(42,86%)
(5,8754%)
10
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(1,5233%)
8
(25%)
(3,4273%)
Consistency+points6,339
(0%)
(0%)
6
(50%)
(6,3529%)
7
(28,57%)
(3,6302%)
5
(80%)
(10,1646%)
9
(0%)
(0%)
8
(12,5%)
(1,5882%)
7
(28,57%)
(3,6302%)
8
(12,5%)
(1,5882%)
Efficiency+points7,339
(11,11%)
(1,6348%)
10
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
7
(42,86%)
(6,3056%)
10
(0%)
(0%)
6
(66,67%)
(9,8086%)
7
(42,86%)
(6,3056%)
10
(0%)
(0%)
Low Cost-points710
(50%)
(7,0253%)
9
(44,44%)
(6,2447%)
8
(37,5%)
(5,269%)
10
(50%)
(7,0253%)
6
(16,67%)
(2,3418%)
6
(16,67%)
(2,3418%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Age and Gender Sensitivity-points410
(50%)
(4,0145%)
5
(0%)
(0%)
8
(37,5%)
(3,0108%)
10
(50%)
(4,0145%)
7
(28,57%)
(2,294%)
7
(28,57%)
(2,294%)
6
(16,67%)
(1,3382%)
7
(28,57%)
(2,294%)
Economic Status-points4,337
(28,57%)
(2,4832%)
8
(37,5%)
(3,2592%)
8
(37,5%)
(3,2592%)
7
(28,57%)
(2,4832%)
7
(28,57%)
(2,4832%)
5
(0%)
(0%)
8
(37,5%)
(3,2592%)
5
(0%)
(0%)
Geographic location-points5,335
(0%)
(0%)
7
(28,57%)
(3,0567%)
7
(28,57%)
(3,0567%)
7
(28,57%)
(3,0567%)
8
(37,5%)
(4,0119%)
6
(16,67%)
(1,7831%)
8
(37,5%)
(4,0119%)
7
(28,57%)
(3,0567%)
Ethical or Religious Acceptability+points510
(0%)
(0%)
7
(42,86%)
(4,3012%)
8
(25%)
(2,509%)
10
(0%)
(0%)
6
(66,67%)
(6,6908%)
7
(42,86%)
(4,3012%)
8
(25%)
(2,509%)
5
(100%)
(10,0361%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)