Skaičiavimo laikas: 1,0594015

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Relocation (Spatial)Relocation (housing)EmploymentAccess to safe water/sanitationProvision of drainages
Inadequate income+Points50561042
Inadequate safe/sufficient water+Points145342108
Under-nutrition-Points4253973
Overcrowded/poor Quality housing-Points3577856
Homelessness-Points2776954
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Relocation (Spatial)Relocation (housing)EmploymentAccess to safe water/sanitationProvision of drainages
Inadequate income+Points505
(100%)
(16,7224%)
6
(66,67%)
(11,1483%)
10
(0%)
(0%)
4
(150%)
(25,0836%)
2
(400%)
(66,8896%)
Inadequate safe/sufficient water+Points1453
(233,33%)
(113,155%)
4
(150%)
(72,7425%)
2
(400%)
(193,9799%)
10
(0%)
(0%)
8
(25%)
(12,1237%)
Under-nutrition-Points425
(40%)
(5,6187%)
3
(0%)
(0%)
9
(66,67%)
(9,3645%)
7
(57,14%)
(8,0268%)
3
(0%)
(0%)
Overcrowded/poor Quality housing-Points357
(28,57%)
(3,3445%)
7
(28,57%)
(3,3445%)
8
(37,5%)
(4,3896%)
5
(0%)
(0%)
6
(16,67%)
(1,9509%)
Homelessness-Points277
(42,86%)
(3,87%)
6
(33,33%)
(3,01%)
9
(55,56%)
(5,0167%)
5
(20%)
(1,806%)
4
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)