Skaičiavimo laikas: 3.9694464

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
HidrostatybaKauno tiltai
Atlyginimas-Lt0.673800010000
Emocinė savimonė: pripažinimas savo jausmų ir jų pasekmių+Balai0.00545
Tikslus savęs vertinimas, savo stiprybių ir ribų žinojimas+Balai0.0238
Pasitikėjimas savimi: stiprus galimybių ir savivertės jausmas+Balai0.01594
Saves valdymas: vidinių būsenų, impulsų ir resursų+Balai0.01812
Savikontrolė: pavojingų emocijų ir impulsų suvaldymas+Balai0.02225
Patikimumas: sąžiningumo ir pastovumo išlaikymas+Balai0.01842
Nesąžiningumas: imantis atsakomybės už asmeninius rezultatus-Balai0.01892
Gebėjimas prisitaikyti: lankstumas besikeičiančioje aplinkoje+Balai0.019410
Orientacija į pasiekimus: siekimas pagerinti arba pasiekti kompetencijos standartą+Balai0.01568
Iniciatyva: pasiruošimas siekti galimybių+Balai0.017109
Socialinis sąmoningumas: rūpinimasis kitų jausmus, poreikius ir rūpesčius+Balai0.01156
Empatija: jautrumas kitų jausmams ir perspektyvoms, aktyvus domėjimasis+Balai0.01483
Organizacinis sąmoningumas: supratimas grupės emocinių srovių ir galios santykio.+Balai0.01621
Paslaugos orientacija: numatyti, atpažinti ir patenkinti klientų poreikius.+Balai0.01721
Socialiniai gebėjimai: adeptness siekiama paskatinti pageidautina atsakymų kiti.+Balai0.01116
Kitų ugdymas: kitų jautimas bei vystymosi ir gebėjimo poreikių stiprinimas+Balai0.01936
Lyderystė: įkvepiantį ir vadovaujanti asmenims ir grupėms+Balai0.00988
Įtaka: veiksmingos įtikinėjimo taktikos turėjimas+Balai0.015410
Bendravimas: atviras klausymasis ir įtikinamų pranešimų siuntimas+Balai0.0121010
Katalizavimo keitimas: pasikeitimų iniciavimas arba valdymas+Balai0.01524
Konfliktų valdymas: derybų ir nesutarimų sprendimas+Balai0.01363
Obligacijų statyba: puoselėjant instrumentinė santykius.+Balai0.002710
Darbas komandoje ir bendradarbiavimas: darbas su kitais siekiant bendrų tikslų+Balai0.01792
Valdymo kompetencija taikymo srityje+Balai0.01529
Laiko valdymas kompetencijos+Balai0.01192
Kainos valdymo kompetencijos+Balai0.01569
Kokybės valdymo kompetencijos+Balai0.01374
Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencijos+Balai0.015410
Bendravimo valdymo kompetencijos+Balai0.01228
Rizikos valdymo kompetencijos+Balai0.01419
Sutarčių sudarymo ir pirkimų valdymo kompetencijos+Balai0.01913
Skaitmeninė kompencija+Balai0.01569
Skaitmeninės iniciatyvos+Balai0.01178
Gebėjimas daryti globalias įžvalgas+Balai0.01879
Skaitmeninio kompleksiškumo suvokimas+Balai0.00948
Savirefleksija ir motyvacija+Balai0.0297
Atvirumas naujoms idėjoms ir drąsa+Balai0.01979
Bendradarbiavimas ir organizacijos pozicionavimas+Balai0.0298
Efektyvesnis informacijos srautų valdymas+Balai0.01977
Vertybinė orientacija ir žinių išsaugojimas+Lt0.0387
Inovatyvumas+Balai0.01568
Produktyvumas+Balai0.0269
Tarpdiscipliniškumas+Balai0.0148
Informacijos srautų, žinių valdymas+Balai0.01556
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
HidrostatybaKauno tiltai
Atlyginimas-Lt0.6738000
(0%)
(0%)
10000
(20%)
(10%)
Emocinė savimonė: pripažinimas savo jausmų ir jų pasekmių+Balai0.0054
(25%)
(0.0929%)
5
(0%)
(0%)
Tikslus savęs vertinimas, savo stiprybių ir ribų žinojimas+Balai0.023
(166.67%)
(2.4765%)
8
(0%)
(0%)
Pasitikėjimas savimi: stiprus galimybių ir savivertės jausmas+Balai0.0159
(0%)
(0%)
4
(125%)
(1.393%)
Saves valdymas: vidinių būsenų, impulsų ir resursų+Balai0.0181
(100%)
(1.3373%)
2
(0%)
(0%)
Savikontrolė: pavojingų emocijų ir impulsų suvaldymas+Balai0.0222
(150%)
(2.4517%)
5
(0%)
(0%)
Patikimumas: sąžiningumo ir pastovumo išlaikymas+Balai0.0184
(0%)
(0%)
2
(100%)
(1.3373%)
Nesąžiningumas: imantis atsakomybės už asmeninius rezultatus-Balai0.0189
(77.78%)
(1.0401%)
2
(0%)
(0%)
Gebėjimas prisitaikyti: lankstumas besikeičiančioje aplinkoje+Balai0.0194
(150%)
(2.1174%)
10
(0%)
(0%)
Orientacija į pasiekimus: siekimas pagerinti arba pasiekti kompetencijos standartą+Balai0.0156
(33.33%)
(0.3715%)
8
(0%)
(0%)
Iniciatyva: pasiruošimas siekti galimybių+Balai0.01710
(0%)
(0%)
9
(11.11%)
(0.1403%)
Socialinis sąmoningumas: rūpinimasis kitų jausmus, poreikius ir rūpesčius+Balai0.0115
(20%)
(0.1634%)
6
(0%)
(0%)
Empatija: jautrumas kitų jausmams ir perspektyvoms, aktyvus domėjimasis+Balai0.0148
(0%)
(0%)
3
(166.67%)
(1.7335%)
Organizacinis sąmoningumas: supratimas grupės emocinių srovių ir galios santykio.+Balai0.0162
(0%)
(0%)
1
(100%)
(1.1887%)
Paslaugos orientacija: numatyti, atpažinti ir patenkinti klientų poreikius.+Balai0.0172
(0%)
(0%)
1
(100%)
(1.263%)
Socialiniai gebėjimai: adeptness siekiama paskatinti pageidautina atsakymų kiti.+Balai0.0111
(500%)
(4.0862%)
6
(0%)
(0%)
Kitų ugdymas: kitų jautimas bei vystymosi ir gebėjimo poreikių stiprinimas+Balai0.0193
(100%)
(1.4116%)
6
(0%)
(0%)
Lyderystė: įkvepiantį ir vadovaujanti asmenims ir grupėms+Balai0.0098
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Įtaka: veiksmingos įtikinėjimo taktikos turėjimas+Balai0.0154
(150%)
(1.6716%)
10
(0%)
(0%)
Bendravimas: atviras klausymasis ir įtikinamų pranešimų siuntimas+Balai0.01210
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Katalizavimo keitimas: pasikeitimų iniciavimas arba valdymas+Balai0.0152
(100%)
(1.1144%)
4
(0%)
(0%)
Konfliktų valdymas: derybų ir nesutarimų sprendimas+Balai0.0136
(0%)
(0%)
3
(100%)
(0.9658%)
Obligacijų statyba: puoselėjant instrumentinė santykius.+Balai0.0027
(42.86%)
(0.0637%)
10
(0%)
(0%)
Darbas komandoje ir bendradarbiavimas: darbas su kitais siekiant bendrų tikslų+Balai0.0179
(0%)
(0%)
2
(350%)
(4.4205%)
Valdymo kompetencija taikymo srityje+Balai0.0152
(350%)
(3.9004%)
9
(0%)
(0%)
Laiko valdymas kompetencijos+Balai0.0119
(0%)
(0%)
2
(350%)
(2.8603%)
Kainos valdymo kompetencijos+Balai0.0156
(50%)
(0.5572%)
9
(0%)
(0%)
Kokybės valdymo kompetencijos+Balai0.0137
(0%)
(0%)
4
(75%)
(0.7244%)
Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencijos+Balai0.0154
(150%)
(1.6716%)
10
(0%)
(0%)
Bendravimo valdymo kompetencijos+Balai0.0122
(300%)
(2.6746%)
8
(0%)
(0%)
Rizikos valdymo kompetencijos+Balai0.0141
(800%)
(8.321%)
9
(0%)
(0%)
Sutarčių sudarymo ir pirkimų valdymo kompetencijos+Balai0.0191
(200%)
(2.8232%)
3
(0%)
(0%)
Skaitmeninė kompencija+Balai0.0156
(50%)
(0.5572%)
9
(0%)
(0%)
Skaitmeninės iniciatyvos+Balai0.0117
(14.29%)
(0.1167%)
8
(0%)
(0%)
Gebėjimas daryti globalias įžvalgas+Balai0.0187
(28.57%)
(0.3821%)
9
(0%)
(0%)
Skaitmeninio kompleksiškumo suvokimas+Balai0.0094
(100%)
(0.6686%)
8
(0%)
(0%)
Savirefleksija ir motyvacija+Balai0.029
(0%)
(0%)
7
(28.57%)
(0.4245%)
Atvirumas naujoms idėjoms ir drąsa+Balai0.0197
(28.57%)
(0.4033%)
9
(0%)
(0%)
Bendradarbiavimas ir organizacijos pozicionavimas+Balai0.029
(0%)
(0%)
8
(12.5%)
(0.1857%)
Efektyvesnis informacijos srautų valdymas+Balai0.0197
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Vertybinė orientacija ir žinių išsaugojimas+Lt0.038
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.3184%)
Inovatyvumas+Balai0.0156
(33.33%)
(0.3715%)
8
(0%)
(0%)
Produktyvumas+Balai0.026
(50%)
(0.7429%)
9
(0%)
(0%)
Tarpdiscipliniškumas+Balai0.014
(100%)
(0.7429%)
8
(0%)
(0%)
Informacijos srautų, žinių valdymas+Balai0.0155
(20%)
(0.2229%)
6
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)