Skaičiavimo laikas: 4,4903291

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
HidrostatybaKauno tiltai
Atlyginimas-Lt0,673800010000
Emocinė savimonė: pripažinimas savo jausmų ir jų pasekmių+Balai0,00545
Tikslus savęs vertinimas, savo stiprybių ir ribų žinojimas+Balai0,0238
Pasitikėjimas savimi: stiprus galimybių ir savivertės jausmas+Balai0,01594
Saves valdymas: vidinių būsenų, impulsų ir resursų+Balai0,01812
Savikontrolė: pavojingų emocijų ir impulsų suvaldymas+Balai0,02225
Patikimumas: sąžiningumo ir pastovumo išlaikymas+Balai0,01842
Nesąžiningumas: imantis atsakomybės už asmeninius rezultatus-Balai0,01892
Gebėjimas prisitaikyti: lankstumas besikeičiančioje aplinkoje+Balai0,019410
Orientacija į pasiekimus: siekimas pagerinti arba pasiekti kompetencijos standartą+Balai0,01568
Iniciatyva: pasiruošimas siekti galimybių+Balai0,017109
Socialinis sąmoningumas: rūpinimasis kitų jausmus, poreikius ir rūpesčius+Balai0,01156
Empatija: jautrumas kitų jausmams ir perspektyvoms, aktyvus domėjimasis+Balai0,01483
Organizacinis sąmoningumas: supratimas grupės emocinių srovių ir galios santykio.+Balai0,01621
Paslaugos orientacija: numatyti, atpažinti ir patenkinti klientų poreikius.+Balai0,01721
Socialiniai gebėjimai: adeptness siekiama paskatinti pageidautina atsakymų kiti.+Balai0,01116
Kitų ugdymas: kitų jautimas bei vystymosi ir gebėjimo poreikių stiprinimas+Balai0,01936
Lyderystė: įkvepiantį ir vadovaujanti asmenims ir grupėms+Balai0,00988
Įtaka: veiksmingos įtikinėjimo taktikos turėjimas+Balai0,015410
Bendravimas: atviras klausymasis ir įtikinamų pranešimų siuntimas+Balai0,0121010
Katalizavimo keitimas: pasikeitimų iniciavimas arba valdymas+Balai0,01524
Konfliktų valdymas: derybų ir nesutarimų sprendimas+Balai0,01363
Obligacijų statyba: puoselėjant instrumentinė santykius.+Balai0,002710
Darbas komandoje ir bendradarbiavimas: darbas su kitais siekiant bendrų tikslų+Balai0,01792
Valdymo kompetencija taikymo srityje+Balai0,01529
Laiko valdymas kompetencijos+Balai0,01192
Kainos valdymo kompetencijos+Balai0,01569
Kokybės valdymo kompetencijos+Balai0,01374
Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencijos+Balai0,015410
Bendravimo valdymo kompetencijos+Balai0,01228
Rizikos valdymo kompetencijos+Balai0,01419
Sutarčių sudarymo ir pirkimų valdymo kompetencijos+Balai0,01913
Skaitmeninė kompencija+Balai0,01569
Skaitmeninės iniciatyvos+Balai0,01178
Gebėjimas daryti globalias įžvalgas+Balai0,01879
Skaitmeninio kompleksiškumo suvokimas+Balai0,00948
Savirefleksija ir motyvacija+Balai0,0297
Atvirumas naujoms idėjoms ir drąsa+Balai0,01979
Bendradarbiavimas ir organizacijos pozicionavimas+Balai0,0298
Efektyvesnis informacijos srautų valdymas+Balai0,01977
Vertybinė orientacija ir žinių išsaugojimas+Lt0,0387
Inovatyvumas+Balai0,01568
Produktyvumas+Balai0,0269
Tarpdiscipliniškumas+Balai0,0148
Informacijos srautų, žinių valdymas+Balai0,01556
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
HidrostatybaKauno tiltai
Atlyginimas-Lt0,6738000
(0%)
(0%)
10000
(20%)
(10%)
Emocinė savimonė: pripažinimas savo jausmų ir jų pasekmių+Balai0,0054
(25%)
(0,0929%)
5
(0%)
(0%)
Tikslus savęs vertinimas, savo stiprybių ir ribų žinojimas+Balai0,023
(166,67%)
(2,4765%)
8
(0%)
(0%)
Pasitikėjimas savimi: stiprus galimybių ir savivertės jausmas+Balai0,0159
(0%)
(0%)
4
(125%)
(1,393%)
Saves valdymas: vidinių būsenų, impulsų ir resursų+Balai0,0181
(100%)
(1,3373%)
2
(0%)
(0%)
Savikontrolė: pavojingų emocijų ir impulsų suvaldymas+Balai0,0222
(150%)
(2,4517%)
5
(0%)
(0%)
Patikimumas: sąžiningumo ir pastovumo išlaikymas+Balai0,0184
(0%)
(0%)
2
(100%)
(1,3373%)
Nesąžiningumas: imantis atsakomybės už asmeninius rezultatus-Balai0,0189
(77,78%)
(1,0401%)
2
(0%)
(0%)
Gebėjimas prisitaikyti: lankstumas besikeičiančioje aplinkoje+Balai0,0194
(150%)
(2,1174%)
10
(0%)
(0%)
Orientacija į pasiekimus: siekimas pagerinti arba pasiekti kompetencijos standartą+Balai0,0156
(33,33%)
(0,3715%)
8
(0%)
(0%)
Iniciatyva: pasiruošimas siekti galimybių+Balai0,01710
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,1403%)
Socialinis sąmoningumas: rūpinimasis kitų jausmus, poreikius ir rūpesčius+Balai0,0115
(20%)
(0,1634%)
6
(0%)
(0%)
Empatija: jautrumas kitų jausmams ir perspektyvoms, aktyvus domėjimasis+Balai0,0148
(0%)
(0%)
3
(166,67%)
(1,7335%)
Organizacinis sąmoningumas: supratimas grupės emocinių srovių ir galios santykio.+Balai0,0162
(0%)
(0%)
1
(100%)
(1,1887%)
Paslaugos orientacija: numatyti, atpažinti ir patenkinti klientų poreikius.+Balai0,0172
(0%)
(0%)
1
(100%)
(1,263%)
Socialiniai gebėjimai: adeptness siekiama paskatinti pageidautina atsakymų kiti.+Balai0,0111
(500%)
(4,0862%)
6
(0%)
(0%)
Kitų ugdymas: kitų jautimas bei vystymosi ir gebėjimo poreikių stiprinimas+Balai0,0193
(100%)
(1,4116%)
6
(0%)
(0%)
Lyderystė: įkvepiantį ir vadovaujanti asmenims ir grupėms+Balai0,0098
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Įtaka: veiksmingos įtikinėjimo taktikos turėjimas+Balai0,0154
(150%)
(1,6716%)
10
(0%)
(0%)
Bendravimas: atviras klausymasis ir įtikinamų pranešimų siuntimas+Balai0,01210
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
Katalizavimo keitimas: pasikeitimų iniciavimas arba valdymas+Balai0,0152
(100%)
(1,1144%)
4
(0%)
(0%)
Konfliktų valdymas: derybų ir nesutarimų sprendimas+Balai0,0136
(0%)
(0%)
3
(100%)
(0,9658%)
Obligacijų statyba: puoselėjant instrumentinė santykius.+Balai0,0027
(42,86%)
(0,0637%)
10
(0%)
(0%)
Darbas komandoje ir bendradarbiavimas: darbas su kitais siekiant bendrų tikslų+Balai0,0179
(0%)
(0%)
2
(350%)
(4,4205%)
Valdymo kompetencija taikymo srityje+Balai0,0152
(350%)
(3,9004%)
9
(0%)
(0%)
Laiko valdymas kompetencijos+Balai0,0119
(0%)
(0%)
2
(350%)
(2,8603%)
Kainos valdymo kompetencijos+Balai0,0156
(50%)
(0,5572%)
9
(0%)
(0%)
Kokybės valdymo kompetencijos+Balai0,0137
(0%)
(0%)
4
(75%)
(0,7244%)
Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencijos+Balai0,0154
(150%)
(1,6716%)
10
(0%)
(0%)
Bendravimo valdymo kompetencijos+Balai0,0122
(300%)
(2,6746%)
8
(0%)
(0%)
Rizikos valdymo kompetencijos+Balai0,0141
(800%)
(8,321%)
9
(0%)
(0%)
Sutarčių sudarymo ir pirkimų valdymo kompetencijos+Balai0,0191
(200%)
(2,8232%)
3
(0%)
(0%)
Skaitmeninė kompencija+Balai0,0156
(50%)
(0,5572%)
9
(0%)
(0%)
Skaitmeninės iniciatyvos+Balai0,0117
(14,29%)
(0,1167%)
8
(0%)
(0%)
Gebėjimas daryti globalias įžvalgas+Balai0,0187
(28,57%)
(0,3821%)
9
(0%)
(0%)
Skaitmeninio kompleksiškumo suvokimas+Balai0,0094
(100%)
(0,6686%)
8
(0%)
(0%)
Savirefleksija ir motyvacija+Balai0,029
(0%)
(0%)
7
(28,57%)
(0,4245%)
Atvirumas naujoms idėjoms ir drąsa+Balai0,0197
(28,57%)
(0,4033%)
9
(0%)
(0%)
Bendradarbiavimas ir organizacijos pozicionavimas+Balai0,029
(0%)
(0%)
8
(12,5%)
(0,1857%)
Efektyvesnis informacijos srautų valdymas+Balai0,0197
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Vertybinė orientacija ir žinių išsaugojimas+Lt0,038
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,3184%)
Inovatyvumas+Balai0,0156
(33,33%)
(0,3715%)
8
(0%)
(0%)
Produktyvumas+Balai0,026
(50%)
(0,7429%)
9
(0%)
(0%)
Tarpdiscipliniškumas+Balai0,014
(100%)
(0,7429%)
8
(0%)
(0%)
Informacijos srautų, žinių valdymas+Balai0,0155
(20%)
(0,2229%)
6
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)