Skaičiavimo laikas: 1,0983948

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Ekologiškas maistasGreitas maistasPusgaminiaiMaistas kavinėse, restoranuoseNamuose pagamintas maistas
Kaina-LT0,33010102030
Skonis+Balai0,242345
Poveikis sveikatai+Balai0,251245
Sugaištas laikas-Balai0,251245
Pasirinkimo galimybės+Balai0,142355
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Ekologiškas maistasGreitas maistasPusgaminiaiMaistas kavinėse, restoranuoseNamuose pagamintas maistas
Kaina-LT0,330
(66,67%)
(20%)
10
(0%)
(0%)
10
(0%)
(0%)
20
(50%)
(15%)
30
(66,67%)
(20%)
Skonis+Balai0,24
(25%)
(5%)
2
(150%)
(30%)
3
(66,67%)
(13,3333%)
4
(25%)
(5%)
5
(0%)
(0%)
Poveikis sveikatai+Balai0,25
(0%)
(0%)
1
(400%)
(80%)
2
(150%)
(30%)
4
(25%)
(5%)
5
(0%)
(0%)
Sugaištas laikas-Balai0,25
(80%)
(16%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(10%)
4
(75%)
(15%)
5
(80%)
(16%)
Pasirinkimo galimybės+Balai0,14
(25%)
(2,5%)
2
(150%)
(15%)
3
(66,67%)
(6,6667%)
5
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)