Skaičiavimo laikas: 3,4856232

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Bristol CCCLGIDeA
Drėgmė ir pelėsis-Balai0,04123
Per didelis šaltis-Balai0,03112
Per didelis karštis-Balai0,03111
Asbestas ir dirbtiniai mineraliniai pluoštai-Balai0,04112
Biocidai-Balai0,04111
Anglies viendeginis ir kuro degimo produktai-Balai0,03111
Švinas-Balai0,05112
Radiacija-Balai0,04112
Nesudegusios dujos-Balai0,03111
Lakieji organiniai junginiai-Balai0,03111
Perpildyta erdvė-Balai0,03112
Įsibrovėliai-Balai0,04123
Apšvietimas+Balai0,03442
Triukšmas-Balai0,04112
Buities higiena, parazitai ir atliekos-Balai0,04112
Maisto sauga+Balai0,03443
Asmeninė higiena, sanitarinės sąlygos ir kanalizacija+Balai0,03443
Vandentiekis+Balai0,04432
Pavojus parkristi vonioje ir pan.-Balai0,04122
Pavojus parkristi ant lygių paviršių ir pan.-Balai0,02122
Pavojus nukristi nuo laiptų ir pan.-Balai0,05133
Pavojus nukristi iš vieno lygio į kitą -Balai0,04122
Elektros keliami pavojai-Balai0,03114
Gaisras-Balai0,04123
Liepsna, karšti paviršiai ir pan.-Balai0,03133
Sutrenkimų ir suspaudimų pavojus-Balai0,02122
Sprogimai-Balai0,02122
Patogumų vieta ir funkcionalumas ir pan.+Balai0,04442
Konstrukcijų griūtis ir krintantys elementai-Balai0,04112
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Bristol CCCLGIDeA
Drėgmė ir pelėsis-Balai0,041
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1,9802%)
3
(66,67%)
(2,6403%)
Per didelis šaltis-Balai0,031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1,4851%)
Per didelis karštis-Balai0,031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Asbestas ir dirbtiniai mineraliniai pluoštai-Balai0,041
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1,9802%)
Biocidai-Balai0,041
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Anglies viendeginis ir kuro degimo produktai-Balai0,031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Švinas-Balai0,051
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(2,4752%)
Radiacija-Balai0,041
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1,9802%)
Nesudegusios dujos-Balai0,031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Lakieji organiniai junginiai-Balai0,031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Perpildyta erdvė-Balai0,031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1,4851%)
Įsibrovėliai-Balai0,041
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1,9802%)
3
(66,67%)
(2,6403%)
Apšvietimas+Balai0,034
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
2
(100%)
(2,9703%)
Triukšmas-Balai0,041
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1,9802%)
Buities higiena, parazitai ir atliekos-Balai0,041
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1,9802%)
Maisto sauga+Balai0,034
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,9901%)
Asmeninė higiena, sanitarinės sąlygos ir kanalizacija+Balai0,034
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,9901%)
Vandentiekis+Balai0,044
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(1,3201%)
2
(100%)
(3,9604%)
Pavojus parkristi vonioje ir pan.-Balai0,041
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1,9802%)
2
(50%)
(1,9802%)
Pavojus parkristi ant lygių paviršių ir pan.-Balai0,021
(0%)
(0%)
2
(50%)
(0,9901%)
2
(50%)
(0,9901%)
Pavojus nukristi nuo laiptų ir pan.-Balai0,051
(0%)
(0%)
3
(66,67%)
(3,3003%)
3
(66,67%)
(3,3003%)
Pavojus nukristi iš vieno lygio į kitą -Balai0,041
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1,9802%)
2
(50%)
(1,9802%)
Elektros keliami pavojai-Balai0,031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
4
(75%)
(2,2277%)
Gaisras-Balai0,041
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1,9802%)
3
(66,67%)
(2,6403%)
Liepsna, karšti paviršiai ir pan.-Balai0,031
(0%)
(0%)
3
(66,67%)
(1,9802%)
3
(66,67%)
(1,9802%)
Sutrenkimų ir suspaudimų pavojus-Balai0,021
(0%)
(0%)
2
(50%)
(0,9901%)
2
(50%)
(0,9901%)
Sprogimai-Balai0,021
(0%)
(0%)
2
(50%)
(0,9901%)
2
(50%)
(0,9901%)
Patogumų vieta ir funkcionalumas ir pan.+Balai0,044
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
2
(100%)
(3,9604%)
Konstrukcijų griūtis ir krintantys elementai-Balai0,041
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1,9802%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)