Skaičiavimo laikas: 3.3373122

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Bristol CCCLGIDeA
Drėgmė ir pelėsis-Balai0.04123
Per didelis šaltis-Balai0.03112
Per didelis karštis-Balai0.03111
Asbestas ir dirbtiniai mineraliniai pluoštai-Balai0.04112
Biocidai-Balai0.04111
Anglies viendeginis ir kuro degimo produktai-Balai0.03111
Švinas-Balai0.05112
Radiacija-Balai0.04112
Nesudegusios dujos-Balai0.03111
Lakieji organiniai junginiai-Balai0.03111
Perpildyta erdvė-Balai0.03112
Įsibrovėliai-Balai0.04123
Apšvietimas+Balai0.03442
Triukšmas-Balai0.04112
Buities higiena, parazitai ir atliekos-Balai0.04112
Maisto sauga+Balai0.03443
Asmeninė higiena, sanitarinės sąlygos ir kanalizacija+Balai0.03443
Vandentiekis+Balai0.04432
Pavojus parkristi vonioje ir pan.-Balai0.04122
Pavojus parkristi ant lygių paviršių ir pan.-Balai0.02122
Pavojus nukristi nuo laiptų ir pan.-Balai0.05133
Pavojus nukristi iš vieno lygio į kitą -Balai0.04122
Elektros keliami pavojai-Balai0.03114
Gaisras-Balai0.04123
Liepsna, karšti paviršiai ir pan.-Balai0.03133
Sutrenkimų ir suspaudimų pavojus-Balai0.02122
Sprogimai-Balai0.02122
Patogumų vieta ir funkcionalumas ir pan.+Balai0.04442
Konstrukcijų griūtis ir krintantys elementai-Balai0.04112
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Bristol CCCLGIDeA
Drėgmė ir pelėsis-Balai0.041
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1.9802%)
3
(66.67%)
(2.6403%)
Per didelis šaltis-Balai0.031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1.4851%)
Per didelis karštis-Balai0.031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Asbestas ir dirbtiniai mineraliniai pluoštai-Balai0.041
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1.9802%)
Biocidai-Balai0.041
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Anglies viendeginis ir kuro degimo produktai-Balai0.031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Švinas-Balai0.051
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(2.4752%)
Radiacija-Balai0.041
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1.9802%)
Nesudegusios dujos-Balai0.031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Lakieji organiniai junginiai-Balai0.031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Perpildyta erdvė-Balai0.031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1.4851%)
Įsibrovėliai-Balai0.041
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1.9802%)
3
(66.67%)
(2.6403%)
Apšvietimas+Balai0.034
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
2
(100%)
(2.9703%)
Triukšmas-Balai0.041
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1.9802%)
Buities higiena, parazitai ir atliekos-Balai0.041
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1.9802%)
Maisto sauga+Balai0.034
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33.33%)
(0.9901%)
Asmeninė higiena, sanitarinės sąlygos ir kanalizacija+Balai0.034
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33.33%)
(0.9901%)
Vandentiekis+Balai0.044
(0%)
(0%)
3
(33.33%)
(1.3201%)
2
(100%)
(3.9604%)
Pavojus parkristi vonioje ir pan.-Balai0.041
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1.9802%)
2
(50%)
(1.9802%)
Pavojus parkristi ant lygių paviršių ir pan.-Balai0.021
(0%)
(0%)
2
(50%)
(0.9901%)
2
(50%)
(0.9901%)
Pavojus nukristi nuo laiptų ir pan.-Balai0.051
(0%)
(0%)
3
(66.67%)
(3.3003%)
3
(66.67%)
(3.3003%)
Pavojus nukristi iš vieno lygio į kitą -Balai0.041
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1.9802%)
2
(50%)
(1.9802%)
Elektros keliami pavojai-Balai0.031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
4
(75%)
(2.2277%)
Gaisras-Balai0.041
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1.9802%)
3
(66.67%)
(2.6403%)
Liepsna, karšti paviršiai ir pan.-Balai0.031
(0%)
(0%)
3
(66.67%)
(1.9802%)
3
(66.67%)
(1.9802%)
Sutrenkimų ir suspaudimų pavojus-Balai0.021
(0%)
(0%)
2
(50%)
(0.9901%)
2
(50%)
(0.9901%)
Sprogimai-Balai0.021
(0%)
(0%)
2
(50%)
(0.9901%)
2
(50%)
(0.9901%)
Patogumų vieta ir funkcionalumas ir pan.+Balai0.044
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
2
(100%)
(3.9604%)
Konstrukcijų griūtis ir krintantys elementai-Balai0.041
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1.9802%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)