Skaičiavimo laikas: 1,394239

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Bristol CCCLGIDeA
Drėgmės didėjimas-Balai0,05441
Aplinkos didelė drėgmė-Balai0,05431
Kondensato susidarymas-Balai0,05134
Pelėsių augimas-Balai0,05233
Nepakankama šiluminis efektyvumas-Balai0,03133
Ventiliacija-Balai0,015141
Ištraukiamoji ventiliacija-Balai0,015144
Rūbų džiovinimo įrenginiai-Balai0,01141
Neteisingai įrengta hidroizoliacija-Balai0,03131
Prasta grindų/sienų/stogo būklė-Balai0,03111
Uššalančios vandens talpos ir vamzdynai-Balai0,01311
Vandens naudojimo prietaisai-Balai0,015111
Vandentiekio/šiukšlių vamzdynai-Balai0,015111
Lietvamzdžiai-Balai0,02111
Stogo/ar grindų erdvės+Balai0,005411
Ankštos patalpos-Balai0,005444
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Bristol CCCLGIDeA
Drėgmės didėjimas-Balai0,054
(75%)
(9,375%)
4
(75%)
(9,375%)
1
(0%)
(0%)
Aplinkos didelė drėgmė-Balai0,054
(75%)
(9,375%)
3
(66,67%)
(8,3333%)
1
(0%)
(0%)
Kondensato susidarymas-Balai0,051
(0%)
(0%)
3
(66,67%)
(8,3333%)
4
(75%)
(9,375%)
Pelėsių augimas-Balai0,052
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(4,1667%)
3
(33,33%)
(4,1667%)
Nepakankama šiluminis efektyvumas-Balai0,031
(0%)
(0%)
3
(66,67%)
(5%)
3
(66,67%)
(5%)
Ventiliacija-Balai0,0151
(0%)
(0%)
4
(75%)
(2,8125%)
1
(0%)
(0%)
Ištraukiamoji ventiliacija-Balai0,0151
(0%)
(0%)
4
(75%)
(2,8125%)
4
(75%)
(2,8125%)
Rūbų džiovinimo įrenginiai-Balai0,011
(0%)
(0%)
4
(75%)
(1,875%)
1
(0%)
(0%)
Neteisingai įrengta hidroizoliacija-Balai0,031
(0%)
(0%)
3
(66,67%)
(5%)
1
(0%)
(0%)
Prasta grindų/sienų/stogo būklė-Balai0,031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Uššalančios vandens talpos ir vamzdynai-Balai0,013
(66,67%)
(1,6667%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Vandens naudojimo prietaisai-Balai0,0151
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Vandentiekio/šiukšlių vamzdynai-Balai0,0151
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Lietvamzdžiai-Balai0,021
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Stogo/ar grindų erdvės+Balai0,0054
(0%)
(0%)
1
(300%)
(3,75%)
1
(300%)
(3,75%)
Ankštos patalpos-Balai0,0054
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)