Skaičiavimo laikas: 2.3391682

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Leader No. 1Leader No. 2
Lyderystė ir gebėjimas vadovauti+Balai0.182723
Atvirumas naujoms idėjoms ir drąsa+Balai0.172520
Gebėjimas daryti globalias ir dinamiškas įžvalgas+Balai0.111714
Savirefleksija ir motyvacija+Balai0.11316
Skaitmeninio kompleksiškumo suvokimas+Balai0.11216
Bendradarbiavimas ir organizacijos pozicionavimas+Balai0.11414
Turbulentiškų aplinkų valdymas+Balai0.08177
Žmogiškųjų išteklių valdymas+Balai0.07109
Skaitmeninė kompetencija+Balai0.0688
Rizikos kontrolė ir konkurencingumas+Balai0.0473
Skaitmeninė kompetencija+Balai0.01588
Rizikos valdymo kompetencijos+Balai0.01473
Socialinė kompetencija+Balai0.01959
Kokybės valdymo kompetencijos+Balai0.01797
Užduočių stuktūrizavimas-Balai0.00149
Emotional competencies of leaders+Balai0.0141412
Social intelligence+Balai0.17141412
Cultural values+Balai0.17141412
Spiritual leadership+Balai0.17141412
Organizational culture and personal effectiveness+Balai0.17141412
Religion and leadership effectiveness+Balai0.17141412
Ethical leader behaviors+Balai0.17141412
Psychological capital+Balai0.17141412
Collective leadership+Balai0.17141412
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Leader No. 1Leader No. 2
Lyderystė ir gebėjimas vadovauti+Balai0.1827
(0%)
(0%)
23
(17.39%)
(1.2719%)
Atvirumas naujoms idėjoms ir drąsa+Balai0.1725
(0%)
(0%)
20
(25%)
(1.7268%)
Gebėjimas daryti globalias ir dinamiškas įžvalgas+Balai0.1117
(0%)
(0%)
14
(21.43%)
(0.9577%)
Savirefleksija ir motyvacija+Balai0.113
(23.08%)
(0.9376%)
16
(0%)
(0%)
Skaitmeninio kompleksiškumo suvokimas+Balai0.112
(33.33%)
(1.3544%)
16
(0%)
(0%)
Bendradarbiavimas ir organizacijos pozicionavimas+Balai0.114
(0%)
(0%)
14
(0%)
(0%)
Turbulentiškų aplinkų valdymas+Balai0.0817
(0%)
(0%)
7
(142.86%)
(4.6435%)
Žmogiškųjų išteklių valdymas+Balai0.0710
(0%)
(0%)
9
(11.11%)
(0.316%)
Skaitmeninė kompetencija+Balai0.068
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Rizikos kontrolė ir konkurencingumas+Balai0.047
(0%)
(0%)
3
(133.33%)
(2.167%)
Skaitmeninė kompetencija+Balai0.0158
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Rizikos valdymo kompetencijos+Balai0.0147
(0%)
(0%)
3
(133.33%)
(0.7584%)
Socialinė kompetencija+Balai0.0195
(80%)
(0.6176%)
9
(0%)
(0%)
Kokybės valdymo kompetencijos+Balai0.0179
(0%)
(0%)
7
(28.57%)
(0.1973%)
Užduočių stuktūrizavimas-Balai0.0014
(0%)
(0%)
9
(55.56%)
(0.0226%)
Emotional competencies of leaders+Balai0.01414
(0%)
(0%)
12
(16.67%)
(0.0948%)
Social intelligence+Balai0.171414
(0%)
(0%)
12
(16.67%)
(1.1607%)
Cultural values+Balai0.171414
(0%)
(0%)
12
(16.67%)
(1.1607%)
Spiritual leadership+Balai0.171414
(0%)
(0%)
12
(16.67%)
(1.1607%)
Organizational culture and personal effectiveness+Balai0.171414
(0%)
(0%)
12
(16.67%)
(1.1607%)
Religion and leadership effectiveness+Balai0.171414
(0%)
(0%)
12
(16.67%)
(1.1607%)
Ethical leader behaviors+Balai0.171414
(0%)
(0%)
12
(16.67%)
(1.1607%)
Psychological capital+Balai0.171414
(0%)
(0%)
12
(16.67%)
(1.1607%)
Collective leadership+Balai0.171414
(0%)
(0%)
12
(16.67%)
(1.1607%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)