Skaičiavimo laikas: 2,4428435

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Leader No. 1Leader No. 2
Lyderystė ir gebėjimas vadovauti+Balai0,182723
Atvirumas naujoms idėjoms ir drąsa+Balai0,172520
Gebėjimas daryti globalias ir dinamiškas įžvalgas+Balai0,111714
Savirefleksija ir motyvacija+Balai0,11316
Skaitmeninio kompleksiškumo suvokimas+Balai0,11216
Bendradarbiavimas ir organizacijos pozicionavimas+Balai0,11414
Turbulentiškų aplinkų valdymas+Balai0,08177
Žmogiškųjų išteklių valdymas+Balai0,07109
Skaitmeninė kompetencija+Balai0,0688
Rizikos kontrolė ir konkurencingumas+Balai0,0473
Skaitmeninė kompetencija+Balai0,01588
Rizikos valdymo kompetencijos+Balai0,01473
Socialinė kompetencija+Balai0,01959
Kokybės valdymo kompetencijos+Balai0,01797
Užduočių stuktūrizavimas-Balai0,00149
Emotional competencies of leaders+Balai0,0141412
Social intelligence+Balai0,17141412
Cultural values+Balai0,17141412
Spiritual leadership+Balai0,17141412
Organizational culture and personal effectiveness+Balai0,17141412
Religion and leadership effectiveness+Balai0,17141412
Ethical leader behaviors+Balai0,17141412
Psychological capital+Balai0,17141412
Collective leadership+Balai0,17141412
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Leader No. 1Leader No. 2
Lyderystė ir gebėjimas vadovauti+Balai0,1827
(0%)
(0%)
23
(17,39%)
(1,2719%)
Atvirumas naujoms idėjoms ir drąsa+Balai0,1725
(0%)
(0%)
20
(25%)
(1,7268%)
Gebėjimas daryti globalias ir dinamiškas įžvalgas+Balai0,1117
(0%)
(0%)
14
(21,43%)
(0,9577%)
Savirefleksija ir motyvacija+Balai0,113
(23,08%)
(0,9376%)
16
(0%)
(0%)
Skaitmeninio kompleksiškumo suvokimas+Balai0,112
(33,33%)
(1,3544%)
16
(0%)
(0%)
Bendradarbiavimas ir organizacijos pozicionavimas+Balai0,114
(0%)
(0%)
14
(0%)
(0%)
Turbulentiškų aplinkų valdymas+Balai0,0817
(0%)
(0%)
7
(142,86%)
(4,6435%)
Žmogiškųjų išteklių valdymas+Balai0,0710
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,316%)
Skaitmeninė kompetencija+Balai0,068
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Rizikos kontrolė ir konkurencingumas+Balai0,047
(0%)
(0%)
3
(133,33%)
(2,167%)
Skaitmeninė kompetencija+Balai0,0158
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Rizikos valdymo kompetencijos+Balai0,0147
(0%)
(0%)
3
(133,33%)
(0,7584%)
Socialinė kompetencija+Balai0,0195
(80%)
(0,6176%)
9
(0%)
(0%)
Kokybės valdymo kompetencijos+Balai0,0179
(0%)
(0%)
7
(28,57%)
(0,1973%)
Užduočių stuktūrizavimas-Balai0,0014
(0%)
(0%)
9
(55,56%)
(0,0226%)
Emotional competencies of leaders+Balai0,01414
(0%)
(0%)
12
(16,67%)
(0,0948%)
Social intelligence+Balai0,171414
(0%)
(0%)
12
(16,67%)
(1,1607%)
Cultural values+Balai0,171414
(0%)
(0%)
12
(16,67%)
(1,1607%)
Spiritual leadership+Balai0,171414
(0%)
(0%)
12
(16,67%)
(1,1607%)
Organizational culture and personal effectiveness+Balai0,171414
(0%)
(0%)
12
(16,67%)
(1,1607%)
Religion and leadership effectiveness+Balai0,171414
(0%)
(0%)
12
(16,67%)
(1,1607%)
Ethical leader behaviors+Balai0,171414
(0%)
(0%)
12
(16,67%)
(1,1607%)
Psychological capital+Balai0,171414
(0%)
(0%)
12
(16,67%)
(1,1607%)
Collective leadership+Balai0,171414
(0%)
(0%)
12
(16,67%)
(1,1607%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)