Skaičiavimo laikas: 5.2288057

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Įmonės restruktūrizavimasĮmonės reorganizavimasĮmonės rekonceptualizavimasRinkos segmentavimas
Nedarbo mažinimas+balai33655
Užimtumo didinimas+balai26767
Darbo jėgos paklausos ir pasiūlos neatitikimo mažinimas+balai14656
Struktūrinių neatitikimų darbo rinkoje mažinimas+balai15656
Nedarbo ir našumo spąstų panaikinimas+balai18987
Teritorinio mobilumo didinimas+balai17878
Įgūdžių įgijimas ir žmogiškojo kapitalo didinimas+balai64988
Įsidarbinimo galimybių didinimas+balai42567
Darbo jėgos našumo didinimas+balai85647
Iš darbo gaunamų pajamų didinimas+balai85645
Savarankiško užimtumo skatinimas+balai66756
Bedarbių pasirengimo dalyvauti darbo rinkoje patikrinimas+balai26756
Darbo netekties prevencija+balai27877
Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas+balai25656
Nedarbo pasekmių švelninimas+balai36766
Nedarbo (taip pat ir ilgalaikio) prevencija+balai44645
Spaudimo socialinės apsaugos sistemos sistemoms mažinimas+balai27876
Socialinių standartų palaikymas+balai14536
Atskirų (dažniausiai socialiai pažeidžiamų) grupių užimtumo didinimas+balai15645
Materialinė nepriklausomybė+balai65645
Geresnė savijauta (savigarba, pasitenkinimas ir kt.)+balai65666
Socialinių ir profesinių įgūdžių įgijimas ir stiprinimas+balai66768
Aukštesnis statusas ir pripažinimas+balai76766
Motyvacijos stiprinimas+balai96769
Vyriausybės administracinė kainų, darbo užmokesčio kontrolė+balai96754
Iždo ir pinigų politikos įrankių panaudojimas+balai38975
Vyriausybės ekonominė politika (inovacijos)+balai78976
Infliacijos lūkesčių slopinimas+balai48978
Pinigų reformos+balai55654
Užsienio kapitalo pritraukimas+balai115656
Technologijų tobulinimas+balai74658
Išsilavinusių, kvalifikuotų specialistų rengimas+balai115646
Investicijos į mokslą, meną, infrastruktūrą+balai46764
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Įmonės restruktūrizavimasĮmonės reorganizavimasĮmonės rekonceptualizavimasRinkos segmentavimas
Nedarbo mažinimas+balai33
(100%)
(1.9608%)
6
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0.3922%)
5
(20%)
(0.3922%)
Užimtumo didinimas+balai26
(16.67%)
(0.2179%)
7
(0%)
(0%)
6
(16.67%)
(0.2179%)
7
(0%)
(0%)
Darbo jėgos paklausos ir pasiūlos neatitikimo mažinimas+balai14
(50%)
(0.3268%)
6
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0.1307%)
6
(0%)
(0%)
Struktūrinių neatitikimų darbo rinkoje mažinimas+balai15
(20%)
(0.1307%)
6
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0.1307%)
6
(0%)
(0%)
Nedarbo ir našumo spąstų panaikinimas+balai18
(12.5%)
(0.0817%)
9
(0%)
(0%)
8
(12.5%)
(0.0817%)
7
(28.57%)
(0.1867%)
Teritorinio mobilumo didinimas+balai17
(14.29%)
(0.0934%)
8
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.0934%)
8
(0%)
(0%)
Įgūdžių įgijimas ir žmogiškojo kapitalo didinimas+balai64
(125%)
(4.902%)
9
(0%)
(0%)
8
(12.5%)
(0.4902%)
8
(12.5%)
(0.4902%)
Įsidarbinimo galimybių didinimas+balai42
(250%)
(6.5359%)
5
(40%)
(1.0458%)
6
(16.67%)
(0.4357%)
7
(0%)
(0%)
Darbo jėgos našumo didinimas+balai85
(40%)
(2.0915%)
6
(16.67%)
(0.8715%)
4
(75%)
(3.9216%)
7
(0%)
(0%)
Iš darbo gaunamų pajamų didinimas+balai85
(20%)
(1.0458%)
6
(0%)
(0%)
4
(50%)
(2.6144%)
5
(20%)
(1.0458%)
Savarankiško užimtumo skatinimas+balai66
(16.67%)
(0.6536%)
7
(0%)
(0%)
5
(40%)
(1.5686%)
6
(16.67%)
(0.6536%)
Bedarbių pasirengimo dalyvauti darbo rinkoje patikrinimas+balai26
(16.67%)
(0.2179%)
7
(0%)
(0%)
5
(40%)
(0.5229%)
6
(16.67%)
(0.2179%)
Darbo netekties prevencija+balai27
(14.29%)
(0.1867%)
8
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.1867%)
7
(14.29%)
(0.1867%)
Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas+balai25
(20%)
(0.2614%)
6
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0.2614%)
6
(0%)
(0%)
Nedarbo pasekmių švelninimas+balai36
(16.67%)
(0.3268%)
7
(0%)
(0%)
6
(16.67%)
(0.3268%)
6
(16.67%)
(0.3268%)
Nedarbo (taip pat ir ilgalaikio) prevencija+balai44
(50%)
(1.3072%)
6
(0%)
(0%)
4
(50%)
(1.3072%)
5
(20%)
(0.5229%)
Spaudimo socialinės apsaugos sistemos sistemoms mažinimas+balai27
(14.29%)
(0.1867%)
8
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.1867%)
6
(33.33%)
(0.4357%)
Socialinių standartų palaikymas+balai14
(50%)
(0.3268%)
5
(20%)
(0.1307%)
3
(100%)
(0.6536%)
6
(0%)
(0%)
Atskirų (dažniausiai socialiai pažeidžiamų) grupių užimtumo didinimas+balai15
(20%)
(0.1307%)
6
(0%)
(0%)
4
(50%)
(0.3268%)
5
(20%)
(0.1307%)
Materialinė nepriklausomybė+balai65
(20%)
(0.7843%)
6
(0%)
(0%)
4
(50%)
(1.9608%)
5
(20%)
(0.7843%)
Geresnė savijauta (savigarba, pasitenkinimas ir kt.)+balai65
(20%)
(0.7843%)
6
(0%)
(0%)
6
(0%)
(0%)
6
(0%)
(0%)
Socialinių ir profesinių įgūdžių įgijimas ir stiprinimas+balai66
(33.33%)
(1.3072%)
7
(14.29%)
(0.5602%)
6
(33.33%)
(1.3072%)
8
(0%)
(0%)
Aukštesnis statusas ir pripažinimas+balai76
(16.67%)
(0.7625%)
7
(0%)
(0%)
6
(16.67%)
(0.7625%)
6
(16.67%)
(0.7625%)
Motyvacijos stiprinimas+balai96
(50%)
(2.9412%)
7
(28.57%)
(1.6807%)
6
(50%)
(2.9412%)
9
(0%)
(0%)
Vyriausybės administracinė kainų, darbo užmokesčio kontrolė+balai96
(16.67%)
(0.9804%)
7
(0%)
(0%)
5
(40%)
(2.3529%)
4
(75%)
(4.4118%)
Iždo ir pinigų politikos įrankių panaudojimas+balai38
(12.5%)
(0.2451%)
9
(0%)
(0%)
7
(28.57%)
(0.5602%)
5
(80%)
(1.5686%)
Vyriausybės ekonominė politika (inovacijos)+balai78
(12.5%)
(0.5719%)
9
(0%)
(0%)
7
(28.57%)
(1.3072%)
6
(50%)
(2.2876%)
Infliacijos lūkesčių slopinimas+balai48
(12.5%)
(0.3268%)
9
(0%)
(0%)
7
(28.57%)
(0.747%)
8
(12.5%)
(0.3268%)
Pinigų reformos+balai55
(20%)
(0.6536%)
6
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0.6536%)
4
(50%)
(1.634%)
Užsienio kapitalo pritraukimas+balai115
(20%)
(1.4379%)
6
(0%)
(0%)
5
(20%)
(1.4379%)
6
(0%)
(0%)
Technologijų tobulinimas+balai74
(100%)
(4.5752%)
6
(33.33%)
(1.5251%)
5
(60%)
(2.7451%)
8
(0%)
(0%)
Išsilavinusių, kvalifikuotų specialistų rengimas+balai115
(20%)
(1.4379%)
6
(0%)
(0%)
4
(50%)
(3.5948%)
6
(0%)
(0%)
Investicijos į mokslą, meną, infrastruktūrą+balai46
(16.67%)
(0.4357%)
7
(0%)
(0%)
6
(16.67%)
(0.4357%)
4
(75%)
(1.9608%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)