Skaičiavimo laikas: 6,0241281

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Joniškio sinagogų kompleksasGargždų krašto muziejus1863 metų Sukilimo MuziejusŽemaitijos krašto muziejus TelšiuoseSkulptoriaus V. Grybo memorialinis muziejusAntanavo koplyčiaVaikų globos namai MolėtuoseLiubavo dvaro vandens malūnas
Ar pareiškėjas yra tinkamas projektui įgyvendinti?+balai0,888888888
Ar tinkami projekto partneriai?+balai0,208080080
Ar tinkami organizaciniai ištekliai ir struktūra?+balai0,888888888
Ar viešinimo planas tinkamas tokiai veiklai?+balai0,777777777
Ar pagrįstas projektas?+balai0,888788887
Ar visuomenė remia projektą?+balai0,988888888
Ar bendrasis projekto siekis yra aktualus?+balai0,688788888
Ar projekto paskirtis atitinka pareiškėjo nurodytus poreikius?+balai0,788888888
Kaip projekto paskirtis prisideda prie šalies arba regioninių perspektyvų?+balai0,888888887
Ar projektas gali paskatinti kitų organizacijų prisidėjimą prie bendrojo siekio?+balai0,477777777
Ar tinkamas ES teisės aktų laikymosi tikrinimas?+balai0,677777777
Kaip projektas prisideda prie ES teisės aktų įgyvendinimo?+balai0,777007770
Ar pasiūlytas sprendimas yra geras palyginti jį su alternatyviais tos pačios problemos sprendimais?+balai0,988888888
Koks technologijos pasirinkimas geriausio galimo metodo kontekste?+balai0,877777777
Ar projekto grafikas yra aiškus ir įmanomas?+balai0,577777777
Ar aktualus suskirstymas į atskiras projekto veiklos rūšis?+balai0,877777777
Ar siūlomi rodikliai yra tinkami?+balai0,877777777
Ar tinkamas gebėjimų formavimas ir žmogiškųjų išteklių plėtra?+balai0,800000880
Ar skiriama pakankamai dėmesio eksploatacijos ir priežiūros poreikiams užbaigus projektą?+balai0,888878887
Ar valdoma vadybinė rizika?+balai0,677877777
Ar valdoma techninė rizika?+balai0,577777777
Ar valdoma finansinė rizika?+balai0,677777777
Ar valdoma teisinė rizika?+balai0,777877777
Ar geras rizikos valdymo ir kontrolės tinkamumas?+balai0,777777777
Ar projekto biudžete pateiktos proporcingos sąnaudos pagal realias kainas?+balai0,777777777
Ar pareiškėjas tiksliai įvertino pajamų gavimo potencialą?+balai0,770770007
Ar pareiškėjas turi saugų papildomo finansavimo šaltinį?+balai0,988888888
Ar projektas taupus?+balai0,977777777
Ar išnaudotas finansavimo potencialas baigus projektą?+balai0,407770700
Ar visos projekto finansinės paskatos yra darnios?+balai0,488888887
Ar projektas leis visuomenei geriau suprasti darną?+balai0,778777777
Ar projektas teigiamai paveiks darnią piliečių elgseną?+balai0,778777777
Ar projektas prisidės prie skurdo mažinimo?+balai0,877777777
Ar projekte atsižvelgiama į specifinius lyčių poreikius ir ar nagrinėjamos konkrečios su lytimi susijusios sąlygos?+balai0,577777787
Ar projektas skatina moterų dalyvavimą?+balai0,687888788
Ar projektas prisideda prie informavimo apie lyčių lygybę?+balai0,787888788
Ar projektas skatina moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir galimybes į ją patekti?+balai0,577777777
Ar projektas propaguoja moterų teises?+balai0,677777777
Ar visuomenei projektas suteiks daugiau informacijos ir ar tai padidins skaidrumą?+balai0,988788888
Ar projektas pagerins piliečių visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime?+balai0,877777787
Ar projektas sprendžia atskaitomybės tiems, kuriuos projektas paveiks, problemą?+balai0,688888888
Ar projekte taikomas iniciatyvus požiūris į korupcijos prevenciją ir šios problemos sprendimą?+balai0,477777777
Kaip partnerystė prisideda prie projekto kokybės arba sėkmės?+balai0,508080080
Kaip padėties raida ir geri darbiniai santykiai tarp partnerių veiks projekto įgyvendinimą?+balai0,308080080
Ar yra galimybės partnerystę plėtoti ir pasibaigus bendradarbiavimui projekte?+balai0,577707887
Ar tinkamai nustatytos kitos dvišalių santykių formos be partnerystės?+balai0,677707887
Projekto vykdymo laikas-mėn.0,91818151919191718
Projekto biudžetas-mln.eurų11,43,70,890,280,510,41,50,48
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Joniškio sinagogų kompleksasGargždų krašto muziejus1863 metų Sukilimo MuziejusŽemaitijos krašto muziejus TelšiuoseSkulptoriaus V. Grybo memorialinis muziejusAntanavo koplyčiaVaikų globos namai MolėtuoseLiubavo dvaro vandens malūnas
Ar pareiškėjas yra tinkamas projektui įgyvendinti?+balai0,88
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar tinkami projekto partneriai?+balai0,20
(begalybė%)
(begalybė%)
8
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
8
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
8
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
Ar tinkami organizaciniai ištekliai ir struktūra?+balai0,88
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar viešinimo planas tinkamas tokiai veiklai?+balai0,77
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar pagrįstas projektas?+balai0,88
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,356%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,356%)
Ar visuomenė remia projektą?+balai0,98
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar bendrasis projekto siekis yra aktualus?+balai0,68
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,267%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar projekto paskirtis atitinka pareiškėjo nurodytus poreikius?+balai0,78
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Kaip projekto paskirtis prisideda prie šalies arba regioninių perspektyvų?+balai0,88
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,356%)
Ar projektas gali paskatinti kitų organizacijų prisidėjimą prie bendrojo siekio?+balai0,47
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar tinkamas ES teisės aktų laikymosi tikrinimas?+balai0,67
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Kaip projektas prisideda prie ES teisės aktų įgyvendinimo?+balai0,77
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
Ar pasiūlytas sprendimas yra geras palyginti jį su alternatyviais tos pačios problemos sprendimais?+balai0,98
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Koks technologijos pasirinkimas geriausio galimo metodo kontekste?+balai0,87
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar projekto grafikas yra aiškus ir įmanomas?+balai0,57
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar aktualus suskirstymas į atskiras projekto veiklos rūšis?+balai0,87
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar siūlomi rodikliai yra tinkami?+balai0,87
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar tinkamas gebėjimų formavimas ir žmogiškųjų išteklių plėtra?+balai0,80
(begalybė%)
(begalybė%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
Ar skiriama pakankamai dėmesio eksploatacijos ir priežiūros poreikiams užbaigus projektą?+balai0,88
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,356%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,356%)
Ar valdoma vadybinė rizika?+balai0,67
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
Ar valdoma techninė rizika?+balai0,57
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar valdoma finansinė rizika?+balai0,67
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar valdoma teisinė rizika?+balai0,77
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
Ar geras rizikos valdymo ir kontrolės tinkamumas?+balai0,77
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar projekto biudžete pateiktos proporcingos sąnaudos pagal realias kainas?+balai0,77
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar pareiškėjas tiksliai įvertino pajamų gavimo potencialą?+balai0,77
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
7
(0%)
(0%)
Ar pareiškėjas turi saugų papildomo finansavimo šaltinį?+balai0,98
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar projektas taupus?+balai0,97
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar išnaudotas finansavimo potencialas baigus projektą?+balai0,40
(begalybė%)
(begalybė%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
7
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
Ar visos projekto finansinės paskatos yra darnios?+balai0,48
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,178%)
Ar projektas leis visuomenei geriau suprasti darną?+balai0,77
(14,29%)
(0,3115%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
Ar projektas teigiamai paveiks darnią piliečių elgseną?+balai0,77
(14,29%)
(0,3115%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
Ar projektas prisidės prie skurdo mažinimo?+balai0,87
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar projekte atsižvelgiama į specifinius lyčių poreikius ir ar nagrinėjamos konkrečios su lytimi susijusios sąlygos?+balai0,57
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
Ar projektas skatina moterų dalyvavimą?+balai0,68
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,267%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,267%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar projektas prisideda prie informavimo apie lyčių lygybę?+balai0,78
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,3115%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar projektas skatina moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir galimybes į ją patekti?+balai0,57
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar projektas propaguoja moterų teises?+balai0,67
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Ar visuomenei projektas suteiks daugiau informacijos ir ar tai padidins skaidrumą?+balai0,98
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,4005%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar projektas pagerins piliečių visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime?+balai0,87
(14,29%)
(0,356%)
7
(14,29%)
(0,356%)
7
(14,29%)
(0,356%)
7
(14,29%)
(0,356%)
7
(14,29%)
(0,356%)
7
(14,29%)
(0,356%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,356%)
Ar projektas sprendžia atskaitomybės tiems, kuriuos projektas paveiks, problemą?+balai0,68
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
Ar projekte taikomas iniciatyvus požiūris į korupcijos prevenciją ir šios problemos sprendimą?+balai0,47
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
7
(0%)
(0%)
Kaip partnerystė prisideda prie projekto kokybės arba sėkmės?+balai0,50
(begalybė%)
(begalybė%)
8
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
8
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
8
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
Kaip padėties raida ir geri darbiniai santykiai tarp partnerių veiks projekto įgyvendinimą?+balai0,30
(begalybė%)
(begalybė%)
8
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
8
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
8
(0%)
(0%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
Ar yra galimybės partnerystę plėtoti ir pasibaigus bendradarbiavimui projekte?+balai0,57
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,2225%)
Ar tinkamai nustatytos kitos dvišalių santykių formos be partnerystės?+balai0,67
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
7
(14,29%)
(0,267%)
0
(begalybė%)
(begalybė%)
7
(14,29%)
(0,267%)
8
(0%)
(0%)
8
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,267%)
Projekto vykdymo laikas-mėn.0,918
(16,67%)
(0,4673%)
18
(16,67%)
(0,4673%)
15
(0%)
(0%)
19
(21,05%)
(0,5903%)
19
(21,05%)
(0,5903%)
19
(21,05%)
(0,5903%)
17
(11,76%)
(0,3299%)
18
(16,67%)
(0,4673%)
Projekto biudžetas-mln.eurų11,4
(80%)
(2,4922%)
3,7
(92,43%)
(2,8795%)
0,89
(68,54%)
(2,1352%)
0,28
(0%)
(0%)
0,51
(45,1%)
(1,4049%)
0,4
(30%)
(0,9346%)
1,5
(81,33%)
(2,5337%)
0,48
(41,67%)
(1,298%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)