Skaičiavimo laikas: 3.3663111

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
1 kambario butas, Lazdynų rajone1 kambario butas, Naujamiestyje
Pelėsių augimas-Balai0.0522
Ventiliacija-Balai0.01513
Šilumos izoliacija-Balai0.0524
Šilumos tiekimo rūšis-Balai0.0334
Šildymo sistemos apimtis+Balai0.0544
Šildymo sistemos reguliatoriai-Balai0.0214
Langų orientacija-Balai0.0442
Statybos metai+Balai0.00611
Asbesto būvimas-Balai0.00843
Dirbtinių mineralinių pluoštų būvimas-Balai0.00611
Biocidų naudojimas-Balai0.02944
Naudoti dažai su švinu-Balai0.00614
Dujų įrangos būklė-Balai0.00444
Lakiuosius organinius junginius išskiriančios medžiagos-Balai0.00944
Gyvenamasis plotas tenkantis vienam žmogui-Balai0.00423
Langų dydis, forma ir pozicija-Balai0.00514
Dirbtinio apšvietimo padėtis-Balai0.00611
Dirbtinio apšvietimo kontrolė+Balai0.00744
Akinamas spindesys, blykčiojimas ir pan.-Balai0.00311
Būsto vieta triukšmo šaltinių atžvilgiu+Balai0.0141
Vidinė ir išorinė garso izoliacija-Balai0.008512
Triukšmą keliantys įrengimai-Balai0.00212
Rozečių skaičius ir vieta-Balai0.00334
Bloga elektros įrangos būklė-Balai0.00544
Anglies monoksidas-m3/val0.00587
Sieros dioksidas-µg/m30.0058090
Erdvės patogumas-Balai0.00711
Azoto dioksidas-µg/m30.005150100
Ozonas-µg/m30.00522
Kvapo šaltiniai būste-Balai0.00324
Kietosios dalelės-µg/m30.0054035
Langų eksploatavimas ir pan.-Balai0.00524
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1 kambario butas, Lazdynų rajone1 kambario butas, Naujamiestyje
Pelėsių augimas-Balai0.052
(0%)
(0%)
2
(0%)
(0%)
Ventiliacija-Balai0.0151
(0%)
(0%)
3
(66.67%)
(2.401%)
Šilumos izoliacija-Balai0.052
(0%)
(0%)
4
(50%)
(6.0024%)
Šilumos tiekimo rūšis-Balai0.033
(0%)
(0%)
4
(25%)
(1.8007%)
Šildymo sistemos apimtis+Balai0.054
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Šildymo sistemos reguliatoriai-Balai0.021
(0%)
(0%)
4
(75%)
(3.6014%)
Langų orientacija-Balai0.044
(50%)
(4.8019%)
2
(0%)
(0%)
Statybos metai+Balai0.0061
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Asbesto būvimas-Balai0.0084
(25%)
(0.4802%)
3
(0%)
(0%)
Dirbtinių mineralinių pluoštų būvimas-Balai0.0061
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Biocidų naudojimas-Balai0.0294
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Naudoti dažai su švinu-Balai0.0061
(0%)
(0%)
4
(75%)
(1.0804%)
Dujų įrangos būklė-Balai0.0044
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Lakiuosius organinius junginius išskiriančios medžiagos-Balai0.0094
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Gyvenamasis plotas tenkantis vienam žmogui-Balai0.0042
(0%)
(0%)
3
(33.33%)
(0.3201%)
Langų dydis, forma ir pozicija-Balai0.0051
(0%)
(0%)
4
(75%)
(0.9004%)
Dirbtinio apšvietimo padėtis-Balai0.0061
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Dirbtinio apšvietimo kontrolė+Balai0.0074
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Akinamas spindesys, blykčiojimas ir pan.-Balai0.0031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Būsto vieta triukšmo šaltinių atžvilgiu+Balai0.014
(0%)
(0%)
1
(300%)
(7.2029%)
Vidinė ir išorinė garso izoliacija-Balai0.00851
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1.0204%)
Triukšmą keliantys įrengimai-Balai0.0021
(0%)
(0%)
2
(50%)
(0.2401%)
Rozečių skaičius ir vieta-Balai0.0033
(0%)
(0%)
4
(25%)
(0.1801%)
Bloga elektros įrangos būklė-Balai0.0054
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Anglies monoksidas-m3/val0.0058
(12.5%)
(0.1501%)
7
(0%)
(0%)
Sieros dioksidas-µg/m30.00580
(0%)
(0%)
90
(11.11%)
(0.1334%)
Erdvės patogumas-Balai0.0071
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Azoto dioksidas-µg/m30.005150
(33.33%)
(0.4002%)
100
(0%)
(0%)
Ozonas-µg/m30.0052
(0%)
(0%)
2
(0%)
(0%)
Kvapo šaltiniai būste-Balai0.0032
(0%)
(0%)
4
(50%)
(0.3601%)
Kietosios dalelės-µg/m30.00540
(12.5%)
(0.1501%)
35
(0%)
(0%)
Langų eksploatavimas ir pan.-Balai0.0052
(0%)
(0%)
4
(50%)
(0.6002%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)