Skaičiavimo laikas: 3,5729778

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
1 kambario butas, Lazdynų rajone1 kambario butas, Naujamiestyje
Pelėsių augimas-Balai0,0522
Ventiliacija-Balai0,01513
Šilumos izoliacija-Balai0,0524
Šilumos tiekimo rūšis-Balai0,0334
Šildymo sistemos apimtis+Balai0,0544
Šildymo sistemos reguliatoriai-Balai0,0214
Langų orientacija-Balai0,0442
Statybos metai+Balai0,00611
Asbesto būvimas-Balai0,00843
Dirbtinių mineralinių pluoštų būvimas-Balai0,00611
Biocidų naudojimas-Balai0,02944
Naudoti dažai su švinu-Balai0,00614
Dujų įrangos būklė-Balai0,00444
Lakiuosius organinius junginius išskiriančios medžiagos-Balai0,00944
Gyvenamasis plotas tenkantis vienam žmogui-Balai0,00423
Langų dydis, forma ir pozicija-Balai0,00514
Dirbtinio apšvietimo padėtis-Balai0,00611
Dirbtinio apšvietimo kontrolė+Balai0,00744
Akinamas spindesys, blykčiojimas ir pan.-Balai0,00311
Būsto vieta triukšmo šaltinių atžvilgiu+Balai0,0141
Vidinė ir išorinė garso izoliacija-Balai0,008512
Triukšmą keliantys įrengimai-Balai0,00212
Rozečių skaičius ir vieta-Balai0,00334
Bloga elektros įrangos būklė-Balai0,00544
Anglies monoksidas-m3/val0,00587
Sieros dioksidas-µg/m30,0058090
Erdvės patogumas-Balai0,00711
Azoto dioksidas-µg/m30,005150100
Ozonas-µg/m30,00522
Kvapo šaltiniai būste-Balai0,00324
Kietosios dalelės-µg/m30,0054035
Langų eksploatavimas ir pan.-Balai0,00524
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
1 kambario butas, Lazdynų rajone1 kambario butas, Naujamiestyje
Pelėsių augimas-Balai0,052
(0%)
(0%)
2
(0%)
(0%)
Ventiliacija-Balai0,0151
(0%)
(0%)
3
(66,67%)
(2,401%)
Šilumos izoliacija-Balai0,052
(0%)
(0%)
4
(50%)
(6,0024%)
Šilumos tiekimo rūšis-Balai0,033
(0%)
(0%)
4
(25%)
(1,8007%)
Šildymo sistemos apimtis+Balai0,054
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Šildymo sistemos reguliatoriai-Balai0,021
(0%)
(0%)
4
(75%)
(3,6014%)
Langų orientacija-Balai0,044
(50%)
(4,8019%)
2
(0%)
(0%)
Statybos metai+Balai0,0061
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Asbesto būvimas-Balai0,0084
(25%)
(0,4802%)
3
(0%)
(0%)
Dirbtinių mineralinių pluoštų būvimas-Balai0,0061
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Biocidų naudojimas-Balai0,0294
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Naudoti dažai su švinu-Balai0,0061
(0%)
(0%)
4
(75%)
(1,0804%)
Dujų įrangos būklė-Balai0,0044
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Lakiuosius organinius junginius išskiriančios medžiagos-Balai0,0094
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Gyvenamasis plotas tenkantis vienam žmogui-Balai0,0042
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(0,3201%)
Langų dydis, forma ir pozicija-Balai0,0051
(0%)
(0%)
4
(75%)
(0,9004%)
Dirbtinio apšvietimo padėtis-Balai0,0061
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Dirbtinio apšvietimo kontrolė+Balai0,0074
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Akinamas spindesys, blykčiojimas ir pan.-Balai0,0031
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Būsto vieta triukšmo šaltinių atžvilgiu+Balai0,014
(0%)
(0%)
1
(300%)
(7,2029%)
Vidinė ir išorinė garso izoliacija-Balai0,00851
(0%)
(0%)
2
(50%)
(1,0204%)
Triukšmą keliantys įrengimai-Balai0,0021
(0%)
(0%)
2
(50%)
(0,2401%)
Rozečių skaičius ir vieta-Balai0,0033
(0%)
(0%)
4
(25%)
(0,1801%)
Bloga elektros įrangos būklė-Balai0,0054
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Anglies monoksidas-m3/val0,0058
(12,5%)
(0,1501%)
7
(0%)
(0%)
Sieros dioksidas-µg/m30,00580
(0%)
(0%)
90
(11,11%)
(0,1334%)
Erdvės patogumas-Balai0,0071
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Azoto dioksidas-µg/m30,005150
(33,33%)
(0,4002%)
100
(0%)
(0%)
Ozonas-µg/m30,0052
(0%)
(0%)
2
(0%)
(0%)
Kvapo šaltiniai būste-Balai0,0032
(0%)
(0%)
4
(50%)
(0,3601%)
Kietosios dalelės-µg/m30,00540
(12,5%)
(0,1501%)
35
(0%)
(0%)
Langų eksploatavimas ir pan.-Balai0,0052
(0%)
(0%)
4
(50%)
(0,6002%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)