Skaičiavimo laikas: 0.7192746

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Didžiausia leistinas triukšmo lygisVertinamas būstas
Autotransporto triukšmas-dBA0.4650
Geležinkelio triukšmas-dBA0.2650
Orlaivių triukšmas-dBA0.15650
Triukšmas gyvenamųjų pastatų aplinkoje dienos laikotarpiu (6-18 val.)-dBA0.09650
Triukšmas gyvenamųjų pastatų aplinkoje vakaro laikotarpiu (18-22 val.)-dBA0.07600
Triukšmas gyvenamųjų pastatų aplinkoje nakties laikotarpiu (18-22 val.)-dBA0.09550
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Didžiausia leistinas triukšmo lygisVertinamas būstas
Autotransporto triukšmas-dBA0.465
(100%)
(40%)
0
(NaN%)
(NaN%)
Geležinkelio triukšmas-dBA0.265
(100%)
(20%)
0
(NaN%)
(NaN%)
Orlaivių triukšmas-dBA0.1565
(100%)
(15%)
0
(NaN%)
(NaN%)
Triukšmas gyvenamųjų pastatų aplinkoje dienos laikotarpiu (6-18 val.)-dBA0.0965
(100%)
(9%)
0
(NaN%)
(NaN%)
Triukšmas gyvenamųjų pastatų aplinkoje vakaro laikotarpiu (18-22 val.)-dBA0.0760
(100%)
(7%)
0
(NaN%)
(NaN%)
Triukšmas gyvenamųjų pastatų aplinkoje nakties laikotarpiu (18-22 val.)-dBA0.0955
(100%)
(9%)
0
(NaN%)
(NaN%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)