Skaičiavimo laikas: 0.5396731

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
EIKAYGPST
Darbuotoju skaicius+vnt.0.3168120193
Apyvarta+tūkst. Lt.0.81000060008000
Skolos-tūkst. Lt.0.6500020003000
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
EIKAYGPST
Darbuotoju skaicius+vnt.0.3168
(14.88%)
(2.6261%)
120
(60.83%)
(10.7353%)
193
(0%)
(0%)
Apyvarta+tūkst. Lt.0.810000
(0%)
(0%)
6000
(66.67%)
(31.3725%)
8000
(25%)
(11.7647%)
Skolos-tūkst. Lt.0.65000
(60%)
(21.1765%)
2000
(0%)
(0%)
3000
(33.33%)
(11.7647%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)