Skaičiavimo laikas: 0,3847493

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
EIKAYGPST
Darbuotoju skaicius+vnt.0,3168120193
Apyvarta+tūkst. Lt.0,81000060008000
Skolos-tūkst. Lt.0,6500020003000
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
EIKAYGPST
Darbuotoju skaicius+vnt.0,3168
(14,88%)
(2,6261%)
120
(60,83%)
(10,7353%)
193
(0%)
(0%)
Apyvarta+tūkst. Lt.0,810000
(0%)
(0%)
6000
(66,67%)
(31,3725%)
8000
(25%)
(11,7647%)
Skolos-tūkst. Lt.0,65000
(60%)
(21,1765%)
2000
(0%)
(0%)
3000
(33,33%)
(11,7647%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)