Skaičiavimo laikas: 1,4167775

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Arko M18Haus S6Fibo 200 5MPa
Tankis-kg/m30,791210940800
Vid.stiprumas gniuždant-N/mm20,6810,652,5
Šilumos laidumo koeficientas+W/(mK)0,890,680,740,23
Garso izoliacija-dB0,73535453
Drėgnis-%0,62567
Įmirkis-%0,61182018,8
Svoris-kg0,4414,718,813,92
Vienetų skaičius m2-vnt0,3114,71011
Vienetų skaičius m3-vnt0,3182,525055,2
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Arko M18Haus S6Fibo 200 5MPa
Tankis-kg/m30,791210
(33,88%)
(4,9756%)
940
(14,89%)
(2,187%)
800
(0%)
(0%)
Vid.stiprumas gniuždant-N/mm20,6810,6
(76,42%)
(9,6584%)
5
(50%)
(6,3197%)
2,5
(0%)
(0%)
Šilumos laidumo koeficientas+W/(mK)0,890,68
(8,82%)
(1,4597%)
0,74
(0%)
(0%)
0,23
(221,74%)
(36,6818%)
Garso izoliacija-dB0,7353
(0%)
(0%)
54
(1,85%)
(0,2513%)
53
(0%)
(0%)
Drėgnis-%0,625
(0%)
(0%)
6
(16,67%)
(1,9207%)
7
(28,57%)
(3,2926%)
Įmirkis-%0,6118
(0%)
(0%)
20
(10%)
(1,1338%)
18,8
(4,26%)
(0,4825%)
Svoris-kg0,4414,7
(5,31%)
(0,434%)
18,8
(25,96%)
(2,1229%)
13,92
(0%)
(0%)
Vienetų skaičius m2-vnt0,3114,7
(31,97%)
(1,8423%)
10
(0%)
(0%)
11
(9,09%)
(0,5238%)
Vienetų skaičius m3-vnt0,3182,52
(39,41%)
(2,2708%)
50
(0%)
(0%)
55,2
(9,42%)
(0,5428%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)