Skaičiavimo laikas: 0,9810716

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
UAB "Vytrolma"UAB "Kriautė"UAB "Dolena"
Padalinių skaičius-Sk.0,21111
Darbuotojų skaičius-Sk.0,498419268
Įmonės veiklos "amžius"+m0,87192719
Apyvarta+Lt0,5430000000200000007000000
Veiklos sričių skaičius+Sk.0,68754
Sertifikatai-Sk.0,33233
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
UAB "Vytrolma"UAB "Kriautė"UAB "Dolena"
Padalinių skaičius-Sk.0,211
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
1
(0%)
(0%)
Darbuotojų skaičius-Sk.0,4984
(19,05%)
(2,9915%)
192
(64,58%)
(10,1429%)
68
(0%)
(0%)
Įmonės veiklos "amžius"+m0,8719
(42,11%)
(11,7409%)
27
(0%)
(0%)
19
(42,11%)
(11,7409%)
Apyvarta+Lt0,5430000000
(0%)
(0%)
20000000
(50%)
(8,6538%)
7000000
(328,57%)
(56,8681%)
Veiklos sričių skaičius+Sk.0,687
(0%)
(0%)
5
(40%)
(8,7179%)
4
(75%)
(16,3462%)
Sertifikatai-Sk.0,332
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(3,5256%)
3
(33,33%)
(3,5256%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)