Skaičiavimo laikas: 1,8848917

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Balso atpažinimo sistemosPirštų kraujagyslių atpažinimo sistemosAkies rainelės atpažinimo sistema
Tikslumas+Balai0,95445
Naudojimo paprastumas+Balai0,85443
Atsparumas klastojimui+Balai0,9345
Atgrasumas-Balai0,4323
Stabilumas (laiko atžvilgiu)+Balai0,7344
Pritaikymas (universalumas)+Balai0,75334
Nuskaitymo galimybės+Balai0,8333
Įrašymo priimtinumas+Balai0,5432
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
Balso atpažinimo sistemosPirštų kraujagyslių atpažinimo sistemosAkies rainelės atpažinimo sistema
Tikslumas+Balai0,954
(25%)
(4,0598%)
4
(25%)
(4,0598%)
5
(0%)
(0%)
Naudojimo paprastumas+Balai0,854
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(4,8433%)
Atsparumas klastojimui+Balai0,93
(66,67%)
(10,2564%)
4
(25%)
(3,8462%)
5
(0%)
(0%)
Atgrasumas-Balai0,43
(33,33%)
(2,2792%)
2
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(2,2792%)
Stabilumas (laiko atžvilgiu)+Balai0,73
(33,33%)
(3,9886%)
4
(0%)
(0%)
4
(0%)
(0%)
Pritaikymas (universalumas)+Balai0,753
(33,33%)
(4,2735%)
3
(33,33%)
(4,2735%)
4
(0%)
(0%)
Nuskaitymo galimybės+Balai0,83
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
3
(0%)
(0%)
Įrašymo priimtinumas+Balai0,54
(0%)
(0%)
3
(33,33%)
(2,849%)
2
(100%)
(8,547%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)