Skaičiavimo laikas: 9,3585476

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
DNM 2007 m.DNM 2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0,051109,885,3
PVM standartinis tarifas-%0,0251819
Palūkanų normos-%0,0386,59,6
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0,03885
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,0383844
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,032103,852
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1351891,482156,55
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,051116,392,8
Nedarbo lygis-%0,0634,317,6
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,0254,84,9
Logistikos paslaugų lygis+balai0,0632,783,13
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,03844,843
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,05767
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,06387
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,05138,639,2
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0,05170,9273,1
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0769,611
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,09510,16,4
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,114105,321,7
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,247115,587,4
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,09522001499
Paskolos būstui palūkanų normos-%0,1466,029,58
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,1412253,71960,73
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,04496
Nerimas prarasti darbą-balai0,05738
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0,06359
Saugumo jausmas+balai0,05187
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,10144,745,1
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,09575
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,076342470
Konkurentų aktyvumas-balai0,09579
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,0954647
Kreditorių galimybės+balai0,12775
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,05767
Darbuotojų kompetencija+balai0,10856
Darbuotojų patirtis+balai0,15867
Darbuotojų lojalumas+balai0,05136
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,10836
Tiekėjų terminų paisymas+balai0,09567
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,11467
Šalių interesų derinimas+balai0,05765
Gyventojų bendrijos veikla+balai0,03287
Darbo užmokestis projekte+Lt0,1282191,941638,61
Medžiagos+Lt0,4226751,515901,86
Mechanizmai+Lt0,00595,6168,03
Pridėtinės išlaidos+Lt0,04693,63491,97
Pelnas+Lt0,013310,7481
PVM-Lt0,1161908,251554,48
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
DNM 2007 m.DNM 2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0,051109,8
(0%)
(0%)
85,3
(28,72%)
(0,3625%)
PVM standartinis tarifas-%0,02518
(0%)
(0%)
19
(5,26%)
(0,0326%)
Palūkanų normos-%0,0386,5
(0%)
(0%)
9,6
(32,29%)
(0,3037%)
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0,0388
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0,5642%)
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,03838
(0%)
(0%)
44
(13,64%)
(0,1282%)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,032103,8
(0%)
(0%)
52
(99,62%)
(0,7888%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1351891,48
(14,01%)
(0,4682%)
2156,55
(0%)
(0%)
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,051116,3
(0%)
(0%)
92,8
(25,32%)
(0,3196%)
Nedarbo lygis-%0,0634,3
(0%)
(0%)
17,6
(75,57%)
(1,1781%)
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,0254,8
(2,08%)
(0,0129%)
4,9
(0%)
(0%)
Logistikos paslaugų lygis+balai0,0632,78
(12,59%)
(0,1963%)
3,13
(0%)
(0%)
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,03844,8
(0%)
(0%)
43
(4,19%)
(0,0394%)
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0576
(16,67%)
(0,2351%)
7
(0%)
(0%)
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0638
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,2227%)
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,05138,6
(0%)
(0%)
39,2
(1,53%)
(0,0193%)
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0,05170,92
(3,07%)
(0,0388%)
73,1
(0%)
(0%)
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0769,6
(14,58%)
(0,2743%)
11
(0%)
(0%)
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,09510,1
(0%)
(0%)
6,4
(57,81%)
(1,3591%)
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,114105,3
(0%)
(0%)
21,7
(385,25%)
(10,8683%)
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,247115,5
(24,33%)
(1,4871%)
87,4
(0%)
(0%)
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,0952200
(0%)
(0%)
1499
(46,76%)
(1,0994%)
Paskolos būstui palūkanų normos-%0,1466,02
(0%)
(0%)
9,58
(37,16%)
(1,3426%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,1412253,7
(13%)
(0,4536%)
1960,73
(0%)
(0%)
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0449
(0%)
(0%)
6
(50%)
(0,5444%)
Nerimas prarasti darbą-balai0,0573
(0%)
(0%)
8
(62,5%)
(0,8816%)
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0,0635
(0%)
(0%)
9
(44,44%)
(0,6929%)
Saugumo jausmas+balai0,0518
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,1803%)
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,10144,7
(0%)
(0%)
45,1
(0,89%)
(0,0222%)
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,0957
(0%)
(0%)
5
(40%)
(0,9404%)
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,076342
(0%)
(0%)
470
(27,23%)
(0,5122%)
Konkurentų aktyvumas-balai0,0957
(0%)
(0%)
9
(22,22%)
(0,5224%)
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,09546
(2,17%)
(0,0511%)
47
(0%)
(0%)
Kreditorių galimybės+balai0,1277
(0%)
(0%)
5
(40%)
(1,2571%)
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0576
(16,67%)
(0,2351%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų kompetencija+balai0,1085
(20%)
(0,5345%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų patirtis+balai0,1586
(16,67%)
(0,6517%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų lojalumas+balai0,0513
(100%)
(1,2621%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,1083
(100%)
(2,6726%)
6
(0%)
(0%)
Tiekėjų terminų paisymas+balai0,0956
(16,67%)
(0,3918%)
7
(0%)
(0%)
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1146
(16,67%)
(0,4702%)
7
(0%)
(0%)
Šalių interesų derinimas+balai0,0576
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0,2821%)
Gyventojų bendrijos veikla+balai0,0328
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,1131%)
Darbo užmokestis projekte+Lt0,1282191,94
(0%)
(0%)
1638,61
(33,77%)
(1,0696%)
Medžiagos+Lt0,4226751,51
(0%)
(0%)
5901,86
(14,4%)
(1,5034%)
Mechanizmai+Lt0,00595,61
(0%)
(0%)
68,03
(40,54%)
(0,0502%)
Pridėtinės išlaidos+Lt0,04693,63
(0%)
(0%)
491,97
(40,99%)
(0,4057%)
Pelnas+Lt0,013310,74
(0%)
(0%)
81
(283,63%)
(0,9124%)
PVM-Lt0,1161908,25
(18,54%)
(0,5322%)
1554,48
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)