Skaičiavimo laikas: 2.8424572

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
DNM 2007 m.DNM 2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0.051109.885.3
PVM standartinis tarifas-%0.0251819
Palūkanų normos-%0.0386.59.6
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0.03885
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0.0383844
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0.032103.852
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0.1351891.482156.55
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0.051116.392.8
Nedarbo lygis-%0.0634.317.6
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0.0254.84.9
Logistikos paslaugų lygis+balai0.0632.783.13
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0.03844.843
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0.05767
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0.06387
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0.05138.639.2
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0.05170.9273.1
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0.0769.611
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0.09510.16.4
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0.114105.321.7
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0.247115.587.4
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0.09522001499
Paskolos būstui palūkanų normos-%0.1466.029.58
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0.1412253.71960.73
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0.04496
Nerimas prarasti darbą-balai0.05738
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0.06359
Saugumo jausmas+balai0.05187
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0.10144.745.1
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0.09575
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0.076342470
Konkurentų aktyvumas-balai0.09579
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0.0954647
Kreditorių galimybės+balai0.12775
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0.05767
Darbuotojų kompetencija+balai0.10856
Darbuotojų patirtis+balai0.15867
Darbuotojų lojalumas+balai0.05136
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0.10836
Tiekėjų terminų paisymas+balai0.09567
Tiekimų kokybės garantijos+balai0.11467
Šalių interesų derinimas+balai0.05765
Gyventojų bendrijos veikla+balai0.03287
Darbo užmokestis projekte+Lt0.1282191.941638.61
Medžiagos+Lt0.4226751.515901.86
Mechanizmai+Lt0.00595.6168.03
Pridėtinės išlaidos+Lt0.04693.63491.97
Pelnas+Lt0.013310.7481
PVM-Lt0.1161908.251554.48
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
DNM 2007 m.DNM 2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0.051109.8
(0%)
(0%)
85.3
(28.72%)
(0.3625%)
PVM standartinis tarifas-%0.02518
(0%)
(0%)
19
(5.26%)
(0.0326%)
Palūkanų normos-%0.0386.5
(0%)
(0%)
9.6
(32.29%)
(0.3037%)
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0.0388
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0.5642%)
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0.03838
(0%)
(0%)
44
(13.64%)
(0.1282%)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0.032103.8
(0%)
(0%)
52
(99.62%)
(0.7888%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0.1351891.48
(14.01%)
(0.4682%)
2156.55
(0%)
(0%)
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0.051116.3
(0%)
(0%)
92.8
(25.32%)
(0.3196%)
Nedarbo lygis-%0.0634.3
(0%)
(0%)
17.6
(75.57%)
(1.1781%)
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0.0254.8
(2.08%)
(0.0129%)
4.9
(0%)
(0%)
Logistikos paslaugų lygis+balai0.0632.78
(12.59%)
(0.1963%)
3.13
(0%)
(0%)
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0.03844.8
(0%)
(0%)
43
(4.19%)
(0.0394%)
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0.0576
(16.67%)
(0.2351%)
7
(0%)
(0%)
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0.0638
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.2227%)
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0.05138.6
(0%)
(0%)
39.2
(1.53%)
(0.0193%)
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0.05170.92
(3.07%)
(0.0388%)
73.1
(0%)
(0%)
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0.0769.6
(14.58%)
(0.2743%)
11
(0%)
(0%)
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0.09510.1
(0%)
(0%)
6.4
(57.81%)
(1.3591%)
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0.114105.3
(0%)
(0%)
21.7
(385.25%)
(10.8683%)
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0.247115.5
(24.33%)
(1.4871%)
87.4
(0%)
(0%)
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0.0952200
(0%)
(0%)
1499
(46.76%)
(1.0994%)
Paskolos būstui palūkanų normos-%0.1466.02
(0%)
(0%)
9.58
(37.16%)
(1.3426%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0.1412253.7
(13%)
(0.4536%)
1960.73
(0%)
(0%)
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0.0449
(0%)
(0%)
6
(50%)
(0.5444%)
Nerimas prarasti darbą-balai0.0573
(0%)
(0%)
8
(62.5%)
(0.8816%)
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0.0635
(0%)
(0%)
9
(44.44%)
(0.6929%)
Saugumo jausmas+balai0.0518
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.1803%)
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0.10144.7
(0%)
(0%)
45.1
(0.89%)
(0.0222%)
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0.0957
(0%)
(0%)
5
(40%)
(0.9404%)
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0.076342
(0%)
(0%)
470
(27.23%)
(0.5122%)
Konkurentų aktyvumas-balai0.0957
(0%)
(0%)
9
(22.22%)
(0.5224%)
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0.09546
(2.17%)
(0.0511%)
47
(0%)
(0%)
Kreditorių galimybės+balai0.1277
(0%)
(0%)
5
(40%)
(1.2571%)
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0.0576
(16.67%)
(0.2351%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų kompetencija+balai0.1085
(20%)
(0.5345%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų patirtis+balai0.1586
(16.67%)
(0.6517%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų lojalumas+balai0.0513
(100%)
(1.2621%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0.1083
(100%)
(2.6726%)
6
(0%)
(0%)
Tiekėjų terminų paisymas+balai0.0956
(16.67%)
(0.3918%)
7
(0%)
(0%)
Tiekimų kokybės garantijos+balai0.1146
(16.67%)
(0.4702%)
7
(0%)
(0%)
Šalių interesų derinimas+balai0.0576
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0.2821%)
Gyventojų bendrijos veikla+balai0.0328
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.1131%)
Darbo užmokestis projekte+Lt0.1282191.94
(0%)
(0%)
1638.61
(33.77%)
(1.0696%)
Medžiagos+Lt0.4226751.51
(0%)
(0%)
5901.86
(14.4%)
(1.5034%)
Mechanizmai+Lt0.00595.61
(0%)
(0%)
68.03
(40.54%)
(0.0502%)
Pridėtinės išlaidos+Lt0.04693.63
(0%)
(0%)
491.97
(40.99%)
(0.4057%)
Pelnas+Lt0.013310.74
(0%)
(0%)
81
(283.63%)
(0.9124%)
PVM-Lt0.1161908.25
(18.54%)
(0.5322%)
1554.48
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)