Skaičiavimo laikas: 2,9889739

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2008 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0,052102,985,3
PVM standartinis tarifas-%0,0421819
Palūkanų normos-%0,04779,6
Mokestinės lengvatos ūkio subjektams+balai0,05276
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,0264344
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,0317852
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1992256,782156,55
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,052110,192,8
Nedarbo lygis-%0,0425,817,6
Teritorijų planavimo išbaigtumas+balai0,05267
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,0424,64,9
Verslumo lygis+įm.vnt./1000 gyv.0,04718,819,5
Logistikos paslaugų dalis bendroje pridėtinėje vertėje+%0,05212,213,8
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,04242,643
Aukštųjų technologijų produkcijos dalis eksporte+%0,0317,18
Kultūros infrastruktūra+balai0,05287
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,04276
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,05276
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,0373939,2
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,04210,511
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,0739,96,4
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,0847522
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,136100,487,4
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų negyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,042573523
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,2012486,381960,73
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,04745
Nerimas prarasti darbą-balai0,03798
Nerimas neužtekti pajamų pragyvenimui-balai0,03787
Saugumo jausmas+balai0,03167
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,07347,145,1
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,10545
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,042395470
Konkurentų aktyvumas-balai0,06389
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,0845247
Kreditorių galimybės+balai0,11573
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,06357
Darbuotojų kompetencija+balai0,16756
Darbuotojų patirtis+balai0,17967
Darbuotojų lojalumas+balai0,08456
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,09456
Terminų paisymas+balai0,11578
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,13667
Šalių interesų derinimas+balai0,09455
Darbo užmokestis projekte+Lt0,19922002200
Medžiagos+Lt0,1771937,421983,53
Mechanizmai+Lt0,023240,38268,72
Pridėtinės išlaidos+Lt0,091005,19996,74
Pelnas+Lt0,016269,1594,94
PVM-Lt0,0941017,391067,84
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
2008 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0,052102,9
(0%)
(0%)
85,3
(20,63%)
(0,2873%)
PVM standartinis tarifas-%0,04218
(0%)
(0%)
19
(5,26%)
(0,0592%)
Palūkanų normos-%0,0477
(0%)
(0%)
9,6
(27,08%)
(0,3408%)
Mokestinės lengvatos ūkio subjektams+balai0,0527
(0%)
(0%)
6
(16,67%)
(0,232%)
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,02643
(0%)
(0%)
44
(2,27%)
(0,0158%)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,03178
(0%)
(0%)
52
(50%)
(0,415%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1992256,78
(0%)
(0%)
2156,55
(4,65%)
(0,2476%)
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,052110,1
(0%)
(0%)
92,8
(18,64%)
(0,2595%)
Nedarbo lygis-%0,0425,8
(0%)
(0%)
17,6
(67,05%)
(0,7539%)
Teritorijų planavimo išbaigtumas+balai0,0526
(16,67%)
(0,232%)
7
(0%)
(0%)
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,0424,6
(6,52%)
(0,0733%)
4,9
(0%)
(0%)
Verslumo lygis+įm.vnt./1000 gyv.0,04718,8
(3,72%)
(0,0469%)
19,5
(0%)
(0%)
Logistikos paslaugų dalis bendroje pridėtinėje vertėje+%0,05212,2
(13,11%)
(0,1826%)
13,8
(0%)
(0%)
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,04242,6
(0,94%)
(0,0106%)
43
(0%)
(0%)
Aukštųjų technologijų produkcijos dalis eksporte+%0,0317,1
(12,68%)
(0,1052%)
8
(0%)
(0%)
Kultūros infrastruktūra+balai0,0528
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,1989%)
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0427
(0%)
(0%)
6
(16,67%)
(0,1874%)
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0527
(0%)
(0%)
6
(16,67%)
(0,232%)
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,03739
(0%)
(0%)
39,2
(0,51%)
(0,0051%)
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,04210,5
(4,76%)
(0,0535%)
11
(0%)
(0%)
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,0739,9
(0%)
(0%)
6,4
(54,69%)
(1,0689%)
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,08475
(0%)
(0%)
22
(240,91%)
(5,418%)
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,136100,4
(12,95%)
(0,4715%)
87,4
(0%)
(0%)
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų negyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,042573
(0%)
(0%)
523
(9,56%)
(0,1075%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,2012486,38
(21,14%)
(1,1377%)
1960,73
(0%)
(0%)
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0474
(25%)
(0,3146%)
5
(0%)
(0%)
Nerimas prarasti darbą-balai0,0379
(11,11%)
(0,1101%)
8
(0%)
(0%)
Nerimas neužtekti pajamų pragyvenimui-balai0,0378
(12,5%)
(0,1238%)
7
(0%)
(0%)
Saugumo jausmas+balai0,0316
(16,67%)
(0,1383%)
7
(0%)
(0%)
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,07347,1
(4,25%)
(0,083%)
45,1
(0%)
(0%)
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,1054
(25%)
(0,7028%)
5
(0%)
(0%)
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,042395
(0%)
(0%)
470
(15,96%)
(0,1794%)
Konkurentų aktyvumas-balai0,0638
(0%)
(0%)
9
(11,11%)
(0,1874%)
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,08452
(0%)
(0%)
47
(10,64%)
(0,2393%)
Kreditorių galimybės+balai0,1157
(0%)
(0%)
3
(133,33%)
(4,1053%)
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0635
(40%)
(0,6747%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų kompetencija+balai0,1675
(20%)
(0,8942%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų patirtis+balai0,1796
(16,67%)
(0,7988%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų lojalumas+balai0,0845
(20%)
(0,4498%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,0945
(20%)
(0,5033%)
6
(0%)
(0%)
Terminų paisymas+balai0,1157
(14,29%)
(0,4399%)
8
(0%)
(0%)
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1366
(16,67%)
(0,6069%)
7
(0%)
(0%)
Šalių interesų derinimas+balai0,0945
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Darbo užmokestis projekte+Lt0,1992200
(0%)
(0%)
2200
(0%)
(0%)
Medžiagos+Lt0,1771937,42
(2,38%)
(0,1128%)
1983,53
(0%)
(0%)
Mechanizmai+Lt0,023240,38
(11,79%)
(0,0726%)
268,72
(0%)
(0%)
Pridėtinės išlaidos+Lt0,091005,19
(0%)
(0%)
996,74
(0,85%)
(0,0204%)
Pelnas+Lt0,016269,15
(0%)
(0%)
94,94
(183,49%)
(0,7861%)
PVM-Lt0,0941017,39
(0%)
(0%)
1067,84
(4,72%)
(0,1189%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)