Skaičiavimo laikas: 2.8842996

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2008 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0.052102.985.3
PVM standartinis tarifas-%0.0421819
Palūkanų normos-%0.04779.6
Mokestinės lengvatos ūkio subjektams+balai0.05276
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0.0264344
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0.0317852
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0.1992256.782156.55
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0.052110.192.8
Nedarbo lygis-%0.0425.817.6
Teritorijų planavimo išbaigtumas+balai0.05267
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0.0424.64.9
Verslumo lygis+įm.vnt./1000 gyv.0.04718.819.5
Logistikos paslaugų dalis bendroje pridėtinėje vertėje+%0.05212.213.8
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0.04242.643
Aukštųjų technologijų produkcijos dalis eksporte+%0.0317.18
Kultūros infrastruktūra+balai0.05287
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0.04276
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0.05276
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0.0373939.2
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0.04210.511
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0.0739.96.4
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0.0847522
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0.136100.487.4
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų negyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0.042573523
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0.2012486.381960.73
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0.04745
Nerimas prarasti darbą-balai0.03798
Nerimas neužtekti pajamų pragyvenimui-balai0.03787
Saugumo jausmas+balai0.03167
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0.07347.145.1
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0.10545
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0.042395470
Konkurentų aktyvumas-balai0.06389
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0.0845247
Kreditorių galimybės+balai0.11573
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0.06357
Darbuotojų kompetencija+balai0.16756
Darbuotojų patirtis+balai0.17967
Darbuotojų lojalumas+balai0.08456
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0.09456
Terminų paisymas+balai0.11578
Tiekimų kokybės garantijos+balai0.13667
Šalių interesų derinimas+balai0.09455
Darbo užmokestis projekte+Lt0.19922002200
Medžiagos+Lt0.1771937.421983.53
Mechanizmai+Lt0.023240.38268.72
Pridėtinės išlaidos+Lt0.091005.19996.74
Pelnas+Lt0.016269.1594.94
PVM-Lt0.0941017.391067.84
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
2008 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0.052102.9
(0%)
(0%)
85.3
(20.63%)
(0.2873%)
PVM standartinis tarifas-%0.04218
(0%)
(0%)
19
(5.26%)
(0.0592%)
Palūkanų normos-%0.0477
(0%)
(0%)
9.6
(27.08%)
(0.3408%)
Mokestinės lengvatos ūkio subjektams+balai0.0527
(0%)
(0%)
6
(16.67%)
(0.232%)
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0.02643
(0%)
(0%)
44
(2.27%)
(0.0158%)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0.03178
(0%)
(0%)
52
(50%)
(0.415%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0.1992256.78
(0%)
(0%)
2156.55
(4.65%)
(0.2476%)
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0.052110.1
(0%)
(0%)
92.8
(18.64%)
(0.2595%)
Nedarbo lygis-%0.0425.8
(0%)
(0%)
17.6
(67.05%)
(0.7539%)
Teritorijų planavimo išbaigtumas+balai0.0526
(16.67%)
(0.232%)
7
(0%)
(0%)
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0.0424.6
(6.52%)
(0.0733%)
4.9
(0%)
(0%)
Verslumo lygis+įm.vnt./1000 gyv.0.04718.8
(3.72%)
(0.0469%)
19.5
(0%)
(0%)
Logistikos paslaugų dalis bendroje pridėtinėje vertėje+%0.05212.2
(13.11%)
(0.1826%)
13.8
(0%)
(0%)
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0.04242.6
(0.94%)
(0.0106%)
43
(0%)
(0%)
Aukštųjų technologijų produkcijos dalis eksporte+%0.0317.1
(12.68%)
(0.1052%)
8
(0%)
(0%)
Kultūros infrastruktūra+balai0.0528
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.1989%)
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0.0427
(0%)
(0%)
6
(16.67%)
(0.1874%)
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0.0527
(0%)
(0%)
6
(16.67%)
(0.232%)
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0.03739
(0%)
(0%)
39.2
(0.51%)
(0.0051%)
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0.04210.5
(4.76%)
(0.0535%)
11
(0%)
(0%)
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0.0739.9
(0%)
(0%)
6.4
(54.69%)
(1.0689%)
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0.08475
(0%)
(0%)
22
(240.91%)
(5.418%)
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0.136100.4
(12.95%)
(0.4715%)
87.4
(0%)
(0%)
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų negyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0.042573
(0%)
(0%)
523
(9.56%)
(0.1075%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0.2012486.38
(21.14%)
(1.1377%)
1960.73
(0%)
(0%)
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0.0474
(25%)
(0.3146%)
5
(0%)
(0%)
Nerimas prarasti darbą-balai0.0379
(11.11%)
(0.1101%)
8
(0%)
(0%)
Nerimas neužtekti pajamų pragyvenimui-balai0.0378
(12.5%)
(0.1238%)
7
(0%)
(0%)
Saugumo jausmas+balai0.0316
(16.67%)
(0.1383%)
7
(0%)
(0%)
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0.07347.1
(4.25%)
(0.083%)
45.1
(0%)
(0%)
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0.1054
(25%)
(0.7028%)
5
(0%)
(0%)
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0.042395
(0%)
(0%)
470
(15.96%)
(0.1794%)
Konkurentų aktyvumas-balai0.0638
(0%)
(0%)
9
(11.11%)
(0.1874%)
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0.08452
(0%)
(0%)
47
(10.64%)
(0.2393%)
Kreditorių galimybės+balai0.1157
(0%)
(0%)
3
(133.33%)
(4.1053%)
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0.0635
(40%)
(0.6747%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų kompetencija+balai0.1675
(20%)
(0.8942%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų patirtis+balai0.1796
(16.67%)
(0.7988%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų lojalumas+balai0.0845
(20%)
(0.4498%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0.0945
(20%)
(0.5033%)
6
(0%)
(0%)
Terminų paisymas+balai0.1157
(14.29%)
(0.4399%)
8
(0%)
(0%)
Tiekimų kokybės garantijos+balai0.1366
(16.67%)
(0.6069%)
7
(0%)
(0%)
Šalių interesų derinimas+balai0.0945
(0%)
(0%)
5
(0%)
(0%)
Darbo užmokestis projekte+Lt0.1992200
(0%)
(0%)
2200
(0%)
(0%)
Medžiagos+Lt0.1771937.42
(2.38%)
(0.1128%)
1983.53
(0%)
(0%)
Mechanizmai+Lt0.023240.38
(11.79%)
(0.0726%)
268.72
(0%)
(0%)
Pridėtinės išlaidos+Lt0.091005.19
(0%)
(0%)
996.74
(0.85%)
(0.0204%)
Pelnas+Lt0.016269.15
(0%)
(0%)
94.94
(183.49%)
(0.7861%)
PVM-Lt0.0941017.39
(0%)
(0%)
1067.84
(4.72%)
(0.1189%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)