Skaičiavimo laikas: 2,3314521

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2007 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0,051109,885,3
PVM standartinis tarifas-%0,0251819
Palūkanų normos-%0,0636,59,6
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0,03885
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,033844
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,032103,852
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1351891,482156,55
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,051116,392,8
Nedarbo lygis-%0,0634,317,6
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,0254,84,9
Logistikos paslaugų lygis+balai0,0632,783,13
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,03844,843
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,05767
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,06387
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,05138,639,2
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0,05170,9273,1
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0769,611
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,09510,16,4
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,144105,321,7
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,247115,587,4
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,09522001499
Paskolos būstui palūkanų normos-%0,1466,029,58
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,1412253,71960,73
Nerimas prarasti darbą-balai0,05796
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0,06338
Saugumo jausmas+balai0,05159
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,10187
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,09544,745,1
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,07675
Konkurentų aktyvumas-balai0,095342470
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,09579
Kreditorių galimybės+balai0,1274647
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,05775
Darbuotojų kompetencija+balai0,10867
Darbuotojų patirtis+balai0,15856
Darbuotojų lojalumas+balai0,05167
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,10836
Tiekėjų terminų paisymas+balai0,09536
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,14467
Šalių interesų derinimas+balai0,05767
Gyventojų bendrijos veikla+balai0,03265
Darbo užmokestis projekte+Lt0,12887
Medžiagos+Lt0,4222191,941638,61
Mechanizmai+Lt0,0056751,515901,86
Pridėtinės išlaidos+Lt0,0495,6168,03
Pelnas+Lt0,013693,63491,97
PVM-Lt0,116310,7481
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
2007 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0,051109,8
(0%)
(0%)
85,3
(28,72%)
(0,3596%)
PVM standartinis tarifas-%0,02518
(0%)
(0%)
19
(5,26%)
(0,0323%)
Palūkanų normos-%0,0636,5
(0%)
(0%)
9,6
(32,29%)
(0,4994%)
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0,0388
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0,5596%)
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,0338
(0%)
(0%)
44
(13,64%)
(0,1004%)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,032103,8
(0%)
(0%)
52
(99,62%)
(0,7824%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1351891,48
(14,01%)
(0,4644%)
2156,55
(0%)
(0%)
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,051116,3
(0%)
(0%)
92,8
(25,32%)
(0,317%)
Nedarbo lygis-%0,0634,3
(0%)
(0%)
17,6
(75,57%)
(1,1686%)
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,0254,8
(2,08%)
(0,0128%)
4,9
(0%)
(0%)
Logistikos paslaugų lygis+balai0,0632,78
(12,59%)
(0,1947%)
3,13
(0%)
(0%)
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,03844,8
(0%)
(0%)
43
(4,19%)
(0,039%)
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0576
(16,67%)
(0,2332%)
7
(0%)
(0%)
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0638
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,2209%)
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,05138,6
(0%)
(0%)
39,2
(1,53%)
(0,0192%)
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0,05170,92
(3,07%)
(0,0385%)
73,1
(0%)
(0%)
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0769,6
(14,58%)
(0,2721%)
11
(0%)
(0%)
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,09510,1
(0%)
(0%)
6,4
(57,81%)
(1,3481%)
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,144105,3
(0%)
(0%)
21,7
(385,25%)
(13,6172%)
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,247115,5
(24,33%)
(1,475%)
87,4
(0%)
(0%)
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,0952200
(0%)
(0%)
1499
(46,76%)
(1,0905%)
Paskolos būstui palūkanų normos-%0,1466,02
(0%)
(0%)
9,58
(37,16%)
(1,3317%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,1412253,7
(13%)
(0,4499%)
1960,73
(0%)
(0%)
Nerimas prarasti darbą-balai0,0579
(33,33%)
(0,4664%)
6
(0%)
(0%)
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0,0633
(0%)
(0%)
8
(62,5%)
(0,9665%)
Saugumo jausmas+balai0,0515
(80%)
(1,0015%)
9
(0%)
(0%)
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,1018
(12,5%)
(0,3099%)
7
(0%)
(0%)
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,09544,7
(0,89%)
(0,0209%)
45,1
(0%)
(0%)
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,0767
(28,57%)
(0,533%)
5
(0%)
(0%)
Konkurentų aktyvumas-balai0,095342
(0%)
(0%)
470
(27,23%)
(0,6351%)
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,0957
(28,57%)
(0,6662%)
9
(0%)
(0%)
Kreditorių galimybės+balai0,12746
(2,17%)
(0,0678%)
47
(0%)
(0%)
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0577
(0%)
(0%)
5
(40%)
(0,5596%)
Darbuotojų kompetencija+balai0,1086
(16,67%)
(0,4418%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų patirtis+balai0,1585
(20%)
(0,7757%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų lojalumas+balai0,0516
(16,67%)
(0,2086%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,1083
(100%)
(2,651%)
6
(0%)
(0%)
Tiekėjų terminų paisymas+balai0,0953
(100%)
(2,3319%)
6
(0%)
(0%)
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1446
(16,67%)
(0,5891%)
7
(0%)
(0%)
Šalių interesų derinimas+balai0,0576
(16,67%)
(0,2332%)
7
(0%)
(0%)
Gyventojų bendrijos veikla+balai0,0326
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0,1571%)
Darbo užmokestis projekte+Lt0,1288
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,4488%)
Medžiagos+Lt0,4222191,94
(0%)
(0%)
1638,61
(33,77%)
(3,4978%)
Mechanizmai+Lt0,0056751,51
(0%)
(0%)
5901,86
(14,4%)
(0,0177%)
Pridėtinės išlaidos+Lt0,0495,61
(0%)
(0%)
68,03
(40,54%)
(0,398%)
Pelnas+Lt0,013693,63
(0%)
(0%)
491,97
(40,99%)
(0,1308%)
PVM-Lt0,116310,74
(73,93%)
(2,1051%)
81
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)