Skaičiavimo laikas: 2.9223595

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2007 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0.023109.885.3
PVM standartinis tarifas-%0.0321819
Palūkanų normos-%0.0446.59.6
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0.05185
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0.0233844
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0.0239452
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0.1351891.482156.55
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0.038116.392.8
Nedarbo lygis-%0.0444.313.7
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0.074.84.9
Logistikos paslaugų lygis+balai0.0322.783.13
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0.04444.843
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0.03846
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0.05186
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0.03838.639.2
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0.03270.9273.1
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0.0449.611
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0.06310.26.3
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0.08210522
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0.139112.3104.2
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0.06322001499
Paskolos būstui palūkanų normos-%0.1086.029.58
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0.1412253.71960.73
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0.02394
Nerimas prarasti darbą-balai0.03228
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0.03859
Saugumo jausmas+balai0.01985
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0.06344.745.1
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0.08974
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0.076342470
Konkurentų aktyvumas-balai0.10859
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0.074647
Kreditorių galimybės+balai0.08993
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0.07667
Darbuotojų kompetencija+balai0.15256
Darbuotojų patirtis+balai0.22867
Darbuotojų lojalumas+balai0.06336
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0.15236
Tiekėjų terminų paisymas+balai0.17768
Tiekimų kokybės garantijos+balai0.16567
Šalių interesų derinimas+balai0.07665
Gyventojų bendrijos veikla+balai0.23287
Darbo užmokestis projekte-Lt0.1282191.941638.61
Medžiagos-Lt0.4226751.515901.86
Mechanizmai-Lt0.0059668.03
Pridėtinės išlaidos-Lt0.04693.63491.97
Pelnas-Lt0.013310.7481
PVM-Lt0.1161908.251554.48
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
2007 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0.023109.8
(0%)
(0%)
85.3
(28.72%)
(0.1647%)
PVM standartinis tarifas-%0.03218
(0%)
(0%)
19
(5.26%)
(0.042%)
Palūkanų normos-%0.0446.5
(0%)
(0%)
9.6
(32.29%)
(0.3543%)
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0.0518
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0.7631%)
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0.02338
(0%)
(0%)
44
(13.64%)
(0.0782%)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0.02394
(0%)
(0%)
52
(80.77%)
(0.4633%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0.1351891.48
(14.01%)
(0.4718%)
2156.55
(0%)
(0%)
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0.038116.3
(0%)
(0%)
92.8
(25.32%)
(0.24%)
Nedarbo lygis-%0.0444.3
(0%)
(0%)
13.7
(68.61%)
(0.7529%)
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0.074.8
(2.08%)
(0.0364%)
4.9
(0%)
(0%)
Logistikos paslaugų lygis+balai0.0322.78
(12.59%)
(0.1005%)
3.13
(0%)
(0%)
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0.04444.8
(0%)
(0%)
43
(4.19%)
(0.0459%)
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0.0384
(50%)
(0.4738%)
6
(0%)
(0%)
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0.0518
(0%)
(0%)
6
(33.33%)
(0.4239%)
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0.03838.6
(0%)
(0%)
39.2
(1.53%)
(0.0145%)
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0.03270.92
(3.07%)
(0.0245%)
73.1
(0%)
(0%)
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0.0449.6
(14.58%)
(0.16%)
11
(0%)
(0%)
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0.06310.2
(0%)
(0%)
6.3
(61.9%)
(0.9726%)
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0.082105
(0%)
(0%)
22
(377.27%)
(7.7148%)
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0.139112.3
(7.21%)
(0.25%)
104.2
(0%)
(0%)
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0.0632200
(0%)
(0%)
1499
(46.76%)
(0.7347%)
Paskolos būstui palūkanų normos-%0.1086.02
(0%)
(0%)
9.58
(37.16%)
(1.0008%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0.1412253.7
(13%)
(0.4571%)
1960.73
(0%)
(0%)
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0.0239
(0%)
(0%)
4
(125%)
(0.717%)
Nerimas prarasti darbą-balai0.0322
(0%)
(0%)
8
(75%)
(0.5985%)
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0.0385
(0%)
(0%)
9
(44.44%)
(0.4212%)
Saugumo jausmas+balai0.0198
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0.2843%)
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0.06344.7
(0%)
(0%)
45.1
(0.89%)
(0.0139%)
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0.0897
(0%)
(0%)
4
(75%)
(1.6646%)
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0.076342
(0%)
(0%)
470
(27.23%)
(0.5162%)
Konkurentų aktyvumas-balai0.1085
(0%)
(0%)
9
(44.44%)
(1.197%)
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0.0746
(2.17%)
(0.0379%)
47
(0%)
(0%)
Kreditorių galimybės+balai0.0899
(0%)
(0%)
3
(200%)
(4.4389%)
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0.0766
(16.67%)
(0.3159%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų kompetencija+balai0.1525
(20%)
(0.7581%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų patirtis+balai0.2286
(16.67%)
(0.9476%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų lojalumas+balai0.0633
(100%)
(1.5711%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0.1523
(100%)
(3.7905%)
6
(0%)
(0%)
Tiekėjų terminų paisymas+balai0.1776
(33.33%)
(1.4713%)
8
(0%)
(0%)
Tiekimų kokybės garantijos+balai0.1656
(16.67%)
(0.6858%)
7
(0%)
(0%)
Šalių interesų derinimas+balai0.0766
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0.3791%)
Gyventojų bendrijos veikla+balai0.2328
(0%)
(0%)
7
(14.29%)
(0.8265%)
Darbo užmokestis projekte-Lt0.1282191.94
(25.24%)
(0.8058%)
1638.61
(0%)
(0%)
Medžiagos-Lt0.4226751.51
(12.58%)
(1.3244%)
5901.86
(0%)
(0%)
Mechanizmai-Lt0.00596
(29.14%)
(0.0363%)
68.03
(0%)
(0%)
Pridėtinės išlaidos-Lt0.04693.63
(29.07%)
(0.29%)
491.97
(0%)
(0%)
Pelnas-Lt0.013310.74
(73.93%)
(0.2397%)
81
(0%)
(0%)
PVM-Lt0.1161908.25
(18.54%)
(0.5363%)
1554.48
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)