Skaičiavimo laikas: 3,0847523

Pasirinkite objektų grupę  


Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai

Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
2007 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0,023109,885,3
PVM standartinis tarifas-%0,0321819
Palūkanų normos-%0,0446,59,6
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0,05185
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,0233844
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,0239452
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1351891,482156,55
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,038116,392,8
Nedarbo lygis-%0,0444,313,7
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,074,84,9
Logistikos paslaugų lygis+balai0,0322,783,13
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,04444,843
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,03846
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,05186
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,03838,639,2
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0,03270,9273,1
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0449,611
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,06310,26,3
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,08210522
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,139112,3104,2
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,06322001499
Paskolos būstui palūkanų normos-%0,1086,029,58
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,1412253,71960,73
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,02394
Nerimas prarasti darbą-balai0,03228
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0,03859
Saugumo jausmas+balai0,01985
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,06344,745,1
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,08974
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,076342470
Konkurentų aktyvumas-balai0,10859
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,074647
Kreditorių galimybės+balai0,08993
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,07667
Darbuotojų kompetencija+balai0,15256
Darbuotojų patirtis+balai0,22867
Darbuotojų lojalumas+balai0,06336
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,15236
Tiekėjų terminų paisymas+balai0,17768
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,16567
Šalių interesų derinimas+balai0,07665
Gyventojų bendrijos veikla+balai0,23287
Darbo užmokestis projekte-Lt0,1282191,941638,61
Medžiagos-Lt0,4226751,515901,86
Mechanizmai-Lt0,0059668,03
Pridėtinės išlaidos-Lt0,04693,63491,97
Pelnas-Lt0,013310,7481
PVM-Lt0,1161908,251554,48
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)

Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas*Matavimo vienetaiKriterijaus svoris (svertinis koeficientas)Palygintos alternatyvos
Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų %
Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
2007 m.2009 m.
BVP augimas/smukimas+%0,023109,8
(0%)
(0%)
85,3
(28,72%)
(0,1647%)
PVM standartinis tarifas-%0,03218
(0%)
(0%)
19
(5,26%)
(0,042%)
Palūkanų normos-%0,0446,5
(0%)
(0%)
9,6
(32,29%)
(0,3543%)
Mokestinės lengvatos mokant kreditą+balai0,0518
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0,7631%)
Pasaulinis konkurencingumo indeksas-vieta0,02338
(0%)
(0%)
44
(13,64%)
(0,0782%)
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis+%0,02394
(0%)
(0%)
52
(80,77%)
(0,4633%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis+Lt0,1351891,48
(14,01%)
(0,4718%)
2156,55
(0%)
(0%)
Realaus darbo užmokesčio indeksas+%0,038116,3
(0%)
(0%)
92,8
(25,32%)
(0,24%)
Nedarbo lygis-%0,0444,3
(0%)
(0%)
13,7
(68,61%)
(0,7529%)
Korupcijos suvokimo indeksas+balai0,074,8
(2,08%)
(0,0364%)
4,9
(0%)
(0%)
Logistikos paslaugų lygis+balai0,0322,78
(12,59%)
(0,1005%)
3,13
(0%)
(0%)
Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis+balai0,04444,8
(0%)
(0%)
43
(4,19%)
(0,0459%)
Socialinės rūpybos infrastruktūra+balai0,0384
(50%)
(0,4738%)
6
(0%)
(0%)
Sveikatos apsaugos infrastruktūra+balai0,0518
(0%)
(0%)
6
(33,33%)
(0,4239%)
Gyventojų amžiaus vidurkis-metai0,03838,6
(0%)
(0%)
39,2
(1,53%)
(0,0145%)
Vidutinė gyvenimo trukmė+metai0,03270,92
(3,07%)
(0,0245%)
73,1
(0%)
(0%)
Gimstamumo lygis+vnt./1000 gyventojų0,0449,6
(14,58%)
(0,16%)
11
(0%)
(0%)
Statyboje sukuriama pridėtinė vertė+%0,06310,2
(0%)
(0%)
6,3
(61,9%)
(0,9726%)
Statybos pasitikėjimo rodiklis+%0,082105
(0%)
(0%)
22
(377,27%)
(7,7148%)
Statybos sąnaudų kainų indeksai-%0,139112,3
(7,21%)
(0,25%)
104,2
(0%)
(0%)
Vidutiniškai per ketvirtį išduota leidimų gyvenamųjų pastatų statybai+vnt.0,0632200
(0%)
(0%)
1499
(46,76%)
(0,7347%)
Paskolos būstui palūkanų normos-%0,1086,02
(0%)
(0%)
9,58
(37,16%)
(1,0008%)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis statyboje-Lt0,1412253,7
(13%)
(0,4571%)
1960,73
(0%)
(0%)
Ateities lūkesčių tenkinimas+balai0,0239
(0%)
(0%)
4
(125%)
(0,717%)
Nerimas prarasti darbą-balai0,0322
(0%)
(0%)
8
(75%)
(0,5985%)
Nerimas neužtekti pajamų šeimos pragyvenimui-balai0,0385
(0%)
(0%)
9
(44,44%)
(0,4212%)
Saugumo jausmas+balai0,0198
(0%)
(0%)
5
(60%)
(0,2843%)
Nelegalūs darbiniai santykiai-rezultatyvių patikrinimų %0,06344,7
(0%)
(0%)
45,1
(0,89%)
(0,0139%)
Kvalifikacijos kėlimo galimybės+balai0,0897
(0%)
(0%)
4
(75%)
(1,6646%)
Konkurentų kiekis rinkoje-vnt.0,076342
(0%)
(0%)
470
(27,23%)
(0,5162%)
Konkurentų aktyvumas-balai0,1085
(0%)
(0%)
9
(44,44%)
(1,197%)
Potencialių kreditorių kiekis+vnt.0,0746
(2,17%)
(0,0379%)
47
(0%)
(0%)
Kreditorių galimybės+balai0,0899
(0%)
(0%)
3
(200%)
(4,4389%)
Darbuotojų etikos kodekso laikymasis+balai0,0766
(16,67%)
(0,3159%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų kompetencija+balai0,1525
(20%)
(0,7581%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų patirtis+balai0,2286
(16,67%)
(0,9476%)
7
(0%)
(0%)
Darbuotojų lojalumas+balai0,0633
(100%)
(1,5711%)
6
(0%)
(0%)
Darbuotojų iniciatyvumas+balai0,1523
(100%)
(3,7905%)
6
(0%)
(0%)
Tiekėjų terminų paisymas+balai0,1776
(33,33%)
(1,4713%)
8
(0%)
(0%)
Tiekimų kokybės garantijos+balai0,1656
(16,67%)
(0,6858%)
7
(0%)
(0%)
Šalių interesų derinimas+balai0,0766
(0%)
(0%)
5
(20%)
(0,3791%)
Gyventojų bendrijos veikla+balai0,2328
(0%)
(0%)
7
(14,29%)
(0,8265%)
Darbo užmokestis projekte-Lt0,1282191,94
(25,24%)
(0,8058%)
1638,61
(0%)
(0%)
Medžiagos-Lt0,4226751,51
(12,58%)
(1,3244%)
5901,86
(0%)
(0%)
Mechanizmai-Lt0,00596
(29,14%)
(0,0363%)
68,03
(0%)
(0%)
Pridėtinės išlaidos-Lt0,04693,63
(29,07%)
(0,29%)
491,97
(0%)
(0%)
Pelnas-Lt0,013310,74
(73,93%)
(0,2397%)
81
(0%)
(0%)
PVM-Lt0,1161908,25
(18,54%)
(0,5363%)
1554,48
(0%)
(0%)
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)